कदंब पासधारक 7 हजारांनी देंवले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संजय घाटेः 22 हजारां वयल्यान 15 हजार, खाजगी वाहनांच्या वापराचो फटको

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : कोरोना म्हामारी उपरांत कदंब म्हामंडळाच्या पासधारक प्रवाशांची संख्या उणी जाल्या. कोरोना काळांत कदंब म्हामंडळा कडेन 22 हजार पासधारक प्रवाशांची नोंदणी जाल्ली. ती आतां उणी जावन 15 हजारांचेर आयल्या. वट्ट 7 हजार पासधारक प्रवाशांची संख्या उणी जाल्या, अशी म्हायती कदंब म्हामंडळाचे सहाय्यक वेवस्थापक संजय घाटे हांणी दिली.
राज्यांतल्या चडांत चड प्रवाशांनी कदंब बशींतल्यान प्रवास करचो, हे खातीर कदंब म्हामंडळान पास येवजण सुरू केल्ली. कोरोना म्हामारी आदींच्यान ही येवजण सुरू आशिल्ली. पयलीं हे येवजणेक बरो प्रतिसाद मेळटालो.
कोरोना म्हामारी काळांत हेर खाजगी बस सेवा बंद जाल्ल्यान मोट्या प्रमाणांत प्रवाशांनी कदंबाचे पास घेतिल्ले. आतां कोरोना उणो जाले उपरांत कदंब प्रवाशांची संख्या उणी जाल्या. जायत्या जाणांनी कदंब बशींतल्यान प्रवास करपाचे बंद केल्ल्यान पासधारकांची संख्या हजारा सकयल पावल्या, अशी म्हायती संजय घाटे हांणी दिली.

लुकसाणींत आसुनूय पास येवजण चालूच
सध्या पास येवजणेचो कदंब म्हामंडळाक फायदो जायना. फक्त 1 कोटी उत्पन्न मेळटा. पूण लोकांनी भौशीक येरादारी सेवेचो वापर करचो, हे खातीर आमी ही येवजण सुरू केल्ली. सुरवातीक हे येवजणेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पूण आतां चडांत चड कर्मचाऱ्यांनी स्वताचें वाहन घेतिल्ल्यान पासधारकांची संख्या उणी जाल्या, अशें घाटे हांणी म्हणलंे.