कदंबा ड्रायव्हराक मारपेट, तिगांक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें पुलिशेची कारवाय; खाजगी बस जप्त

म्हापशें: हरमल ते पणजी व्हाया चोपडें कदंबा बशीक आडावन ड्रायव्हराक मारपेट केल्ल्या प्रकरणांत म्हापशें पुलिसांनी राजेश उर्फ लुडू केरकार (साळगांव), प्रशांत शंभा भगत आनी मनोज हरजी (केरी पेडणें) ह्या तीन दुबावितांक अटक केल्या.

हो प्रकार बिरेस्तारा सकाळीं घडलो. सकाळीं 8.10 वरांचेर हरमलच्यान सुटपी हरमल ते पणजी व्हाया चोपडें ह्या मार्गा वयली कदंबा बस घेवन फिर्यादी कदंबा ड्रायव्हर मुकेश शेटगांवकार येतालो. ह्या वेळार हरमल टिटो वाठारांत एके खाजगी बशीन कदंबा बस आडायली. खाजगी बशीचो ड्रायव्हर प्रशांत शंभा भगत आनी कंडक्टर मनोर हरजी हाणें म्हापशें पावा मेरेन कदंबा बशीक वचपाक वाट दिनासतना तिच्या मुखार ल्हवू ल्हवू बस चलोवन कदंबा बशीच्या प्रवासाक आडखळ केली.

सकाळीं 9.30 वरांचेर बस म्हापशें बसस्टॅण्डाचेर बस पावताच दुबावितांनी राजेश ह्या दुबाविताक आपयलो आनी तिगांनी मेळून फिर्यादी कदंबा ड्रायव्हराक गांळी दीत मारपेट केलो. तशेंच गंभीर परिणामांची धमकी दिली.

घडणुकेची म्हायती मेळटाच पुलिसांनी दुबाविता धरून पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो. ते उपरांत फिर्यादी कदंब ड्रायव्हराचे कागाळे वयल्यान गुन्यांव नोंद करून तिनूय दुबावितांक अटक केली. तशेंच पुलिसांनी ती खाजगी बस जप्त केली. मजगतीं म्हापशेंच्या प्रथमश्रेणी न्यायालयाच्या आदेशा वयल्यान तिनूय दुबावितांक न्यायालयीन कोठडी फर्मायली.

ह्या प्रकरणांत फुडलो तपास पुलीस निरिक्षक निनाद देऊलकार हाच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक रिचा भोंसले आनी हवालदार सुशांत चोपडेंकार करता. मजगतीं, दुबावितांनी पुराय वाटभर कदंबा बशीक आडखळ हाडिल्ल्यान ते बशींतल्या प्रवाशांत गरजे भायर मनस्ताप सोंसचो पडलो. 45 मिण्टांनी पावपी बशीक देड वर लागलें. हाका लागून कामाक वचपी लोकांक वेळार पावप शक्य जावंक ना. खाजगी बसकारांच्या मनमानी आनी प्रवाशांक मनस्ताप दिवपाच्या प्रकारा खातीर येरादारी खात्यान खर कारवाय करची, अशी मागणी प्रवाशांनी केल्या.