कंत्राटदाराक पांच वर्सां काळे वळेरेंत घालचो

म्हानगरपालिकेचे बसकेंत चर्चा करतना नगरसेवक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी म्हानगरपालिकेचे बसकेंत घेतलो थाराव; पणजेंतल्या रस्त्यांची आवतिकाय

पणजी: फाटले खूबशे दीस गाजत आशिल्ल्या पणजेंतल्या पेड्डेर रस्त्यांचो विशय पणजी म्हानगरपालिकेचे बसकेंत गाजलो. पयल्याच पावसांत पावसा पयलीं केल्ले रस्ते पेड्डेर जाल्ल्यान संबंदीत कंत्राटदाराक पांच वर्सां खातीर काळे वळेरेंत घालचो असो थाराव सगल्या नगरसेवकांचे सहमतीन मंजूर केलो.

वेंचणुके पयलीं पणजेंतल्या रस्त्यांचेर हॉटमिक्सींग घाल्लें. पूण पयल्याच पावसांत ते रस्ते व्हांवून गेले. हें प्रकरण खूब गंभीर आसून, संबंदीत कंत्राटदार, भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते आनी अधिकाऱ्यांक ख्यास्त जावंकूच जाय हे खातीर सगल्या सत्ताधारी आनी विरोधी गटाच्या नगरसेवकांनी तिडक उक्तायली. कंत्राटदारांक काळे वळेरेंत घालून हेर जापसालदार आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाची मागणी आदले म्हापौर आनी सद्याचे नगरसेवक उदय मडकयकार आनी सुरेंद्र फुर्तादो हांणी केली.

पणजेंतल्या रस्त्यांचे स्थिती विशीं आतां मेरेन फक्त इब्राहीम ह्या कंत्राटदाराक दोन वर्सां खातीर कंत्राटा पसून पयस दवरला. पूण असमास कन्स्ट्रक्शन, अल्फा टेक आनी बिसमिल्ला कन्स्ट्रक्शन अशा कांय कंत्राटदारांचे परवाने फुडल्या पांच वर्सां खातीर रद्द करचे. तशेंच ह्या कंत्राटदारां कडल्यान हे रस्ते तांच्या पयशांतल्यान परतून सारके करून घेवचे अशी मागणी नगरसेवक उदय मडकयकारान केली.

ह्या वेळार पणजेंतल्या गाड्यांचो प्रस्नूय गाजलो. फाटले खूबशे दीस पणजेंतले गाडे बंद आसात. न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण पणजेंतले गाडे कुशीक काडिल्ले. हातूंतले खूबशे जाण अजून सुवात सोदत आसात. मार्केटांत खूबशीं दुकानां रितीं आसात. हातूंत तांकां सुवात दिवची अशी मागणी सुरेंद्र फुर्तादोन केली. तशेंच पणजेंतल्या वेगळ्यावेगळ्या सुवातांनी उदक सांचता. हातूंत पाटो पणजे हांगा उदक सांचता. हें उदक गेरा इमारतीक लागून सांचून उरता. ते खातीर तांच्या वेवस्थापनाक आपोवन ह्या विशयाचेर चर्चा करपाची मागणी उदय मडकयकारान केली.

पणजेंतले पेड्डेर रस्ते, पावसाच्या दिसांनी येवपी हुंवार तशेंच गाडे आनी हेर विवीध विशयाचेर हे बसकेंत चर्चा जाली. सगल्यांचे सहमतीन आमी ह्या वेळार वेगळेवेगळे थाराव मंजूर केले. मिरामार वाठारांत सुमार 3.59 कोटी रुपया खर्च करून स्मार्ट सिटी खाला गटारां आनी हेर सुविधा तयार करपाचो निर्णय हे बसकेंत घेतलो. तेच प्रमाण मार्केटांत प्लास्टीक बंदी विशीं खर कारवाय करपाची मागणी नगरसेवकांनी केली, ताचेर रोखडीच कारवाय करतले अशें ह्या वेळार म्हापौर रोहीत मोंसेरात हांणी सांगलें.