ओशेल हांगा घरांचेर झाडांपडून तीग जाण जखमी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
शिवोलेः ओशेल- शिवोले हांगा रामतारी वाड्यार तीन घरांचेर झाडां मोडून पडून तीन जाण जखमी जाले. मंगळाराक सांजे 5 वरांचेर ही घडणूक जाली. माड, पणस आनी आंब्याचें झाड बाबय चोडणकार, रवींद्र घाटवळ आनी प्रितेश चोडणकार हांच्या घरार पडलीं.
पल्लवी चोडणकार, रवीद्र घाटवळ आनी रविना घाटवळ जखमी जालीं. पल्लवीक शिवोलेच्या भलायकी उपकेंद्रांत मुळावे उपचार करून घरा धाडलें जाल्यार रविना आनी रवींद्र हांका फुडल्या उपचारा खातीर म्हापशेंच्या उत्तर गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत धाडलां. पंच वांगडी मंगेश चोडणकार हांणी घडणुकेचे सुवातेक भेट दिवन पळोवणी केली. उजो पालोवपी दलाच्या जवानांनी घराचेर पडिल्लीं झाडा कुशीक काडली. तिनूय घरांचेर व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां.