ओल्ड गोवा हायस्कुलाचो 10वी निकाल 92.87 टक्के

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
माशेलः पोरण्या गोंयांतल्या ओल्ड गोवा एज्युकेशनल हायस्कुलाचो 10वेचो निकाल 92.87 टक्के लागला. मनस्वी प्रभू खानोलकार 90.16 टक्के गुण घेवन हायस्कुलांत पयलें आयलां. तास्किन अत्तार (82 टक्के), सविता चव्हाण (80 टक्के) आनी सानिया मुल्ला (79.60 टक्के) हाकां दरेकी दुसरो, तिसरो आनी चवथो नंबर फावो जाला.
पास जाल्ल्यांतल्या चार जाणांक विशेश श्रेणी, आठ जाण पयली श्रेणी जाल्यार इकरा जाणांक दुसरी श्रेणी मेळ्ळ्या. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांनी धावेचे परिक्षेंत बरें येश मेळोवपाची आपली परंपरा राखून दवोरिल्ले खातीर हायस्कूल वेवस्थापन समितीचो अध्यक्ष महेंद्र कुंकळ्ळकार, वेवस्थापिका आदली आमदार निर्मला सावंत, सचीव कालिदास फडते, भांडारी बाजीराव सानंत, मख्याध्यापक दत्ताराम शेटकार, पालक-शिक्षक संघ आनी शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक परबीं भेटयल्यांत.