ओबीसी दाखल्याक कुळाराच्या उत्पन्नाची अट अन्यायकारी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकाराचो बायलांच्या सार्वभौमत्वाचेर हल्लो


म्हापशेंः ओबीसी दाखल्या खातीर लग्न जाल्ल्या बायलांक कुळाराच्या उत्पन्नाचो दाखलो सादर करपाची अट सरकारान घातल्या. हे अटीक लागून ओबीसी समाजांतल्या बायलां मुखार व्हड समस्या निर्माण जाल्या. बायलांनी कुळाराचो उत्पनाचो दाखलो कसो हाडचो, हो प्रस्न बायलां मुखार निर्माण जाला.
सरकाराच्या महसूल खात्यान ओबीसी दाखलो मेळोवपाक हेर कागदपत्रां वांगडा लग्न जाल्ल्या बायलांक कुळारांतल्या उत्पन्नाचो दाखलो अर्जा वांगडा जोडपाची अट घातल्या. हालीच सरकारान महसूल खात्या वरवीं ही अट लागू केल्या. पूण ते खातीर गरजेचें परिपत्रक जारी करूंक ना. तलाठी वा संबंदींत अधिकाऱ्यांक वयले अटी विशीं सुचोवणी निर्देश दिल्यात.
हो दाखलो मेळोवपाक पयलीं तलाठी कार्यालयांत वच्चे पडटाले. पूण भोवतेक लोक आतां ऑनलायन सेवेचो उपेग घेतात. पूण बायलांनी कुळाराच्या उत्पन्नाचो दाखलो अर्जा वांगडा जोडूंक नाशिल्ल्यान तांचे अर्ज मंजूर जायनात. जायत्या बायलांक हाचे फाटले कारण खबर ना. तलाठ्या कडेन चौकशी केल्यार सरकारान ह्या अटीची सक्ती केल्ल्याचे सांगतात.
पूण सध्या सरकारान घातिल्ले हे अटीक लागून बायलां मुखार व्हड समस्या निर्माण जाल्या. एकाद्या अोबीसी समाजांतल्या लग्न जाल्ले बायलेचे पालक हयात ना आनी कुळारांतल्या लोकां कडेन बरे संबंद नासत, तशेंच घरच्यांचे मान्यताये बगर मोगान लग्न जाल्ल्या बायलांक हे अटीचो चड त्रास जाता. सरकारान ही अट लागू करून बायलांच्या सार्वभौमत्वाचेर अन्याय केला.

सरकारान बेगोबेग अट फाटीं घेवची
सरकारान ओबीसी दाखल्याच्या अर्जा वांगडा बायलांक कुळारांतल्या उत्पन्नाचो दाखलो जोडपाची घातिल्ली अट योग्य नासून बायलांचेर अन्याय करपी आसा. बायलांचो कायदेशीर हक्क हिसकावन घेवपाचोच हो प्रकार आसा. सरकारान ही अट बेगोबेग फाटीं घेवची आनी ओबीसी बायलां वयलो अन्याय पयस करचो, अशी मागणी बाला नायक हे बायलेन केल्या.