ओडीपीः 16.94 लाख चौ.मि. जमनीचें बेकायदाे रूपांतर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अधिवेशना पयलीं ओडीपी दुरुस्तीची प्रक्रिया जातली पुराय


पणजी : कळंगूट – कांदोळी तशेंच हडफडें – नागवा – पर्रांत वट्ट 16.94 लाख चौखण मिटर जमनीचें बेकायदाे रूपांतर जालां. ताका लागून ह्या गैरप्रकारांची चवकशी जावप गरजेचें. ओडीपी दुरुस्ती खातीर नेमणूक केल्ले समितीन अहवाल सादर केला. विधानसभा अधिवेशना पयलीं ओडीपींनी दुरुस्ती करपाची प्रक्रिया पुराय जातली, अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें.

नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हालींच दिल्लींत वचून गृह मंत्री अमीत शाह हांची भेट घेतिल्ली. दिल्लींतल्यान गोंयांत आयले उपरांत तांणी नगर नियोजन मंडळाची बसका घेतली. बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना तांणी ही म्हायती दिली.
नगर नियोजन खात्यान त्रुटींक लागून कळंगूट, कांदोळी आनी वास्कोची ओडीपी (बाह्य विकास आराखडो) रद्द करपाचो निर्णय घेतिल्लो. तशेंच पणजी, कदंब पठार, म्हापशें, मडगांव, फोंडें ओडीपींचे मसुदे रद्द केल्ले. ओडीपी तयार करपाची प्रक्रिया नव्यान सुरू करपाचो निर्णय 27 एप्रीलाक जाल्लो. ओडीपी तयार करपाची प्रक्रिया नव्यान सुरू जाल्या. नगर नियोजक राजेश नायक हांचे अध्यक्षते खाला समिती स्थापन जाल्ली. हे समितीन अहवाल सादर केला. ह्या अहवालांत 16.94 लाख चौखण मिटर जमीन बेकायदाे रुपांतरीत जाल्ल्याचे दिसून
आयलां.
समितीन अहवाल सादर केले प्रमाण येत्या 15 ते 20 दिसांत दुरुस्तीची प्रक्रिया पुराय जातली. अधिवेशना पयलीं कळंगूट – कांदोळी, पर्रा – नागवा – हडफडें ओडीपी तयार जातले. हाका सरकाराची मान्यताय घेतले. बेकायदाे गजालींची फाटराखण करपाचे यत्न जाले जाल्यार ते सरकार गांभीर्यान घेतले, अशें नगर नियोजन मंत्र्यान म्हणलें.
पणजे, कदंब पठार, फोंडें, मडगांव, म्हापशें ओडीपींचे मसुदे रद्द केल्यात. हे मसुदे नव्यान तयार करपाची प्रक्रिया सुरू जातली. पीडीएचेर उद्देग संस्थांच्या प्रतिनिधींक सुवात मेळची, म्हूण गरजेची दुरूस्ती नगर नियोजन कायद्यांत जातली. येत्या त्या अधिवेशनांत ही दुरुस्ती जातली, अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें.