ऑस्ट्रेलियेचो पयलो डाव 364चेर सोंपलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येजमान श्रीलंके आड चालू आशिल्ले दुसरे टॅस्टीच्या दुसऱ्या दिसा ऑस्ट्रेलियेचो पयलो डाव 364चेर सोंपलो. दावखुरो स्पिनर प्रभात जयसुर्यान पदार्पणाचे मॅचींत 118 धांवड्यो करतना 6 विकेटी घेतल्यो.

दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंप मेरेन श्रीलंकेन आपल्या पयल्या डावांत 2 विकेटी वगडावन 184 धांवड्यो केल्ल्यो.

मजगतीं, शुक्रारा आपलो 28वो टॅस्ट शेंकडो पुर्ण करपी स्टीव स्मिथान नाबाद 145 धांवड्यो केल्यो. उप मुखेली आशिल्ल्या स्मिथान स वरां परस चड वेळ बॅटींग करतना 272 बॉलांक तोंड दिलें. हातूंत 16 चवक्यांचो आस्पाव आशिल्लो.

कोरोनान साबार खेळगडे संक्रमीत जाल्ल्यान श्रीलंकेन निमाण्या इकरांत प्रभात जयसुर्याचो आस्पाव केल्लो. पदार्पणाचे मॅचींत पांच वा ताचे परस चड विकेटी घेवपी तो श्रीलंकेचो सवो बॉलर थारलो.

जयसुर्यान काल पयल्या सत्रांत अॅलेक्स कॅरीक 28 धांवड्यांचेर बाद करून स्मिथा वांगडा सवे विकेटी खातीर केल्ली 77 धांवड्यांची भागिदारी फोडली. उपरांत मिशेल स्टार्काक बाद करून आपल्यो पांच विकेटी पुर्ण केल्यो. ते उपरांत नॅथन लायनाक बाद करून सवी विकेट घेतली.