ऑस्ट्रेलियेचें सेगीत दुसरें जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तीचे 18वे मॅचींत ऑस्ट्रेलिया पंगडान पाकिस्तानाक 62 धांवड्यांनी हारयलो.

ऑस्ट्रेलियेन पयलीं बॅटींग करतना 9 विकेटी वगडावन 367 धांवड्यांचो दोंगर उबारलो. ताचो फाटलाव करतना पाकिस्तानाक 45.3 ओव्हरींनी सगल्यो विकेटी वगडावन 305 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो.

पाकिस्तान परतून एकदा विक्रमी धांवसंख्येचो फाटलाव करता काय कितें, अशी परिस्थिती आशिल्ली. पूण, अॅडम झम्पान (4-53) म्हत्वाच्या खिणाक विकेट घेतल्यो आनी ऑस्ट्रेलियेच्या हातांतल्यान गेल्ली मॅच परतून हाडली. ऑस्ट्रेलियेन सेगीत दुसऱ्या जैताची नोंद केली. ह्या जैता उपरांत चार गुणां सयत ताणें गुणतकट्यांत चौथे सुवातेर उडी घेतली.

इमाम उल हक (70) आनी अब्दुल्लाह शफिक (64) हांणी मेळिल्ले जीवनदानाचो फायदो घेतलो. दोगांयनी पयले विकेटी खातीर 134 धांवड्यांची भागिदारी केली. अखेरेक मार्कस स्टॉयनीसान दोगांकूय तंबूंत धाडले.

शफिक आनी इमाम हांणी केल्ली 134 धांवड्यांची भागिदारी ही पाकिस्ताना वतीन ऑस्ट्रेलिये आड केल्ली दुसरी सर्वोच्च भागिदारी थारली. मोहसिन खान आनी मुदस्सर नजर हांणी 1985त 141 धांवड्यांची भागिदारी केल्ली.

अॅडम झम्पान पाकिस्तानाक व्हड धपको दिलो. बाबर आजमान झम्पाचे ओव्हरींत पूल शॉर्ट मारलो पूण, मिड विकेट वाठारांत पॅट कमिन्सान उत्कृश्ट रितीन कॅच धरली. बाबरान 14 बॉलांनी तीन चवक्यांचे मजतीन 18 धांवड्यो करून तंबूंत परतलो. बाबर आजमाक सर्तींत अजून मेरेन बरें प्रदर्शन करपाक जमूंक ना. नॅदरलॅण्डा आड 5, श्रीलंके आड 10, भारता आड 50 धांवड्यो केल्यात.

सौद शकील आनी मोहम्मद रिझवान हांणी ऑस्ट्रेलियेचेर चेपण कायम दवरतना 48 बॉलांनी 57 धांवड्यांची भागिदारी केल्ली. पॅट कमिन्स बॉलिंगे आयलो आनी ताणें शकीलाक 30 धांवड्यांचेर तंबूंत धाडून पाकिस्तानाक चौथो धपको दिलो.

पाकिस्तानाक 90 बॉलांनी 136 धांवड्यांची गरज आशिल्ली. रिझवान आनी इफ्तिखार अहमद हे आक्रमक बॅटींग करपाक प्रसिद्द आशिल्ल्यान ऑस्ट्रेलियेचेर चेपण आशिल्लें. इफ्तिखारान कमिन्साचे ओव्हरींत दोन सके मारले. पूण, ताका झम्पान वैयक्तीक 26 धांवड्यांचेर एलबीडब्ल्यू बाद केलो. अशे तरेन ताची रिझवाना वांगडीच 37 धांवड्यांची भागिदारी फुटली. झम्पान फुडले ओव्हरींत रिझवानाक (46) एलबीडब्ल्यू बाद करून ऑस्ट्रेलियेक व्हड येस मेळोवन दिलें.

पदार्पणाची मॅच खेळपी उसामा मीर शुन्याचेर जोश हेझलवुडाच्या बॉलाचेर बाद जालो. झम्पान आपले निमाणे ओव्हरींत मोहम्मद नवाझाक (14) बाद केलो. झम्पान 10 ओव्हरींनी 53 धांवड्यो दीत चार विकेटी घेतल्यो. मिचेल स्टार्कान 45वे ओव्हरींत हसन अलीक (8) बाद केलो. कमिन्सान निमाणी विकेट घेतली आनी पाकिस्तानाचो डाव 45.3 ओव्हरींनी 305चेर सोंपलो.

ते पयलीं डॅव्हिड वॉर्नर (163) आनी मिचेल मार्श (121) हांचे विक्रमी खेळीन पाकिस्तानाक नाकापुरो केलें. पूण, पाकिस्तानाच्या बॉलरांनी बरे तरेन पुनरागमन केलें. शाहिन आफ्रिदीन 45 ओव्हरींनी 5 विकेटी घेतल्यो.

वॉर्नर आनी मार्श हांणी पयले विकेटी खातीर 259 धांवड्यांची भागिदारी केली. मार्शान 108 बॉलांनी 10 चवके आनी 9 सक्यांचे मजतीन 121 धांवड्यो करून कॅच बाद जालो. वॉर्नरान 124 बॉलांनी 14 चवके आनी 9 सक्यांचे मजतीन 163 धांवड्यो केल्यो. 325 धांवड्यांचेर ऑस्ट्रेलियेची चौवथी विकेट पडिल्ली. ते उपरांत फुडल्या आठ ओव्हरींनी फकत 42 धांवड्यो आयल्यो.