ऑस्ट्रेलिया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ऑस्ट्रेलिया हो संवसारांत व्हडल्या देशांचे वळेरींत सव्या क्रमांकाचेर आसा. ओशेनिया वाठारांत ऑस्ट्रेलिया हो सगळ्यांत व्हडलो देश. हो गरम आनी रेंवट प्रांत आशिल्ल्यान हांगाची लोकसंख्या कमी. दक्षिणे कडल्या सुपीक वाठारांत गंव पिकयतात. तशेंच गोरवां आनी मेंढरो पाळून लोक आपल्या पोटा-पाण्याची वेवस्था करतात. सुमार 50,000 वर्सां पयलीं, आशियेंतल्यान एबओरिजिनल्स ऑस्ट्रेलियेंत सगळ्यांत पयली आयले. ते
उपरांत युरोप आनी हेर वाठारांतल्यान लोक हांगा
स्थायीक जाले. कॅनबेरा ही ऑस्ट्रेलियेची राजधानी. सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बर्न, पर्थ आनी ऍडलेड हीं ऑस्ट्रेलियेंतलीं कांय मुखेल शारां.
सक्तीचें मतदान – ऑस्ट्रेलियेच्या नागरिकांक मतदार म्हणून नोंद जावपाची आनी वेंचणुके वेळार मतदान करपाची सक्ती आसा. 1924 वर्सा, ऑस्ट्रेलिया वेंचणूक आयोगान वेंचणूक कायद्यांत दुरुस्ती करून मतदान सक्तीचें केलें. तेन्ना सावन मतदानाचो आंकडो 90 टक्क्यां वयर आसा. वेंचणुकेक मतदान करूंक ना तांणी ताचें योग्य आनी वैध कारण दिवंक ना जाल्यार नागरिकाक दंड फारीक करचो पडटा.
रानजीव – ऑस्ट्रेलियेंत जनावरां खातीर खास पार्क आनी अभयारण्यां आसात. पर्यटकांक तशेंच थळाव्यांक जमनीवेलीं आनी उदकांतलीं जनावरां लागींच्यान पळोवंक मेळटात. सिडनी जू, सिमबायो वायल्डलायफ पार्क, फॅदरडेल वायल्डलायफ पार्क हे ऑस्ट्रेलियेंतले कांय फामाद पार्क. क्वाला, कंगारू, डिंगो, वॉम्बॅट, अकिडना तशेंच मानगें, सोरोप हीं जनावरां ह्या वाठारांत मोट्या प्रमाणांत पळोवंक मेळटात.
वायनयार्ड – ऑस्ट्रेलियेंत द्राक्षांचें (दाक) भरपूर प्रमाणांत पीक जाता. वेगवेगळ्या प्रकाराचीं द्राक्षां ह्या वाठारांत मेळटात. ताका लागून द्राक्षां पासून वायन तयार करून ताची निर्यात करपाचो वेवसाय ऑस्ट्रेलियेंत चलता. 90 परस चड देशांनी ही उच्च दर्ज्याची वायन निर्यात जाता.
खण वेवसाय – संवसारांतलो सगळ्यांत म्हत्वाचो खण उद्देग ऑस्ट्रेलियेंत आसा. भांगर, कोळसो, सैमीक वायू, लोह खनीज धरून हेर खनिजांचो भंडार हांगा आसा. पूण खण वेवसायाचो परिणाम ऑस्ट्रेलियेंतल्या कितल्याशाच वाठारांतल्या पर्यावरणाचेर जाला.
खेळ – ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल हो ऑस्ट्रेलियेंतलो सगळ्यांत लोकप्रिय खेळ. ह्या खेळांत फुटबॉलाक लाथ वा मूठ मारल्यार जाता पूण तो हातान उखलून मारूंक जायना. ह्या खेळाचो जल्म ऑस्ट्रेलियेंत जालो पूण आतां तो ग्रेट ब्रिटन आनी यूएस ह्या देशांनी खेळटात. दर्यावेळो लागीं आशिल्ल्यान आनी चडशें गरम वातावरण आशिल्ल्यान, ऑस्ट्रेलियेंतल्या लोकांक घरा भायले खेळ खेळूंक आवडटात. स्विमिंग, सेलिंग, सर्फींग हे दर्यांतले खेळ खूब फामाद आसात.
पर्यटन थळां – पर्यटन ऑस्ट्रेलियेचे अर्थवेवस्थे खातीर म्हत्वाचें. दर्यावेळो आनी वेगवेगळ्यो सुवातो पळोवंक कितलेशेच पर्यटक ऑस्ट्रेलियेक भेट दितात. ग्रेट बॅरियर रिफ ह्या वाठारांतलो दर्या आनी दर्यांतले प्राणी तशेंच युलुरू
वाठारांतलो रेंवट दोंगर बरोच लोकप्रिय
आसा. तशेंच सिडनी आनी मेलबर्न ह्या वाठारांतल्या शारी जिणेचोय पर्यटक अणभव घेतात. सिडनी ओपॅरा हावज हातूंत
कॉन्सर्ट, ओपॅरा आनी नाटकां खातीर पांच वेगवेगळीं सभाघरां आसात आनी
संवसारभरांत हो ओपॅरा हावज खूब फामाद आसा. दर्यादेगेर आशिल्लो हो ओपॅरा हावज बोटीच्या आकाराचो आसा.

स्नेहा सबनीस
9923633789