ऑक्युपेशनल हेल्थ डे निमतानडॉ रमेश कामत हांचो भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः असोसिएशन ऑफ ऑक्पुपेशनल हेल्थ गोंय, ग्रीन ट्रायंगल सोसायटी- गोंय आनी राष्ट्रीय टीबी निमूर्लन कार्यावळ हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या ऑक्युपेशनल हेल्थ डे निमतान ऑक्युपेशनल भलायकी मळार वावुरपी डॉ रमेश कामत आनी डॉ मनीष गावणेकार हांचो भोवमान केलो.
फाटल्या 9 जुलयाक ही कार्यावळ सान्तइनेज हागच्या काकुलो मॉलाच्या टर्मिनल बॅनकेटांत जाली. भारतीय वैजकी मंडळाच्या गोंय फाट्याचो अध्यक्ष डॉ रुफीन मोन्तेरो कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. सुरवेक ऑक्युपेशनल हेल्थ गोंयचो अध्यक्ष डॉ दिनेश वळवयकार हांणी सगल्यांक येवकार दिलो. फॅक्टरी आनी बॉयसर्साचो मुख्य निरीक्षक विवेक मराठे हांणी प्रास्तावीक केलें. जीटीएस गोंयचो अध्यक्ष डॉ प्रदीप पडवळ हांचें ऑक्युपेशनल हेल्च डेचे विशीं उलोवप जालें.
कार्यावळीचें उक्तावण डॉ रुफीन मोन्तेरो हांचे हस्तुकीं जालें. ते उपरांत डॉ राजीव कुमार जैन हांचें कामाची टीबी मुक्त सुवात ह्या विशयाचेर भाशण जालें. टीबी मुक्त कामाचे सुवाते संबंदी कंपन्यांनी केल्ली उपाय येवजण, नाट चांचणे वरवीं टीबी चांचणी हे विशीं तांणी म्हायती दिली.