एशियाडांत वांटेकार जावपाचो निर्णय सप्तका उपरांत घेतलेः अनुराग ठाकूर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
नवी दिल्लीः अंदू आशियाई खेळां सर्तीचें आयोजन केल्ल्या चीनांतल्या शांघाय आनी बीजिंग शारांत कोरोनाचो संसर्ग परत वाडटना दिसता. ताका लागून हे सर्ती सामकार संकश्ट उबें रावलां. सर्तींत भारत वांटो घेवपाचो निर्णय चीना कडेन चर्चा करून सप्तका उपरांत घेतले अशें  केंद्रीय खेळां मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी सांगलां.
चीनाचें मुखेल अर्थीक केंद्र आशिल्ल्या शांघाय शारांत फाटल्या म्हयन्या सावन लॉकडावन केलां. राजधानी बीजिंगांत कडक कोरोना निर्बंध लागू केल्यात. ताका लागून चीनांत हांगजो हांका 10 तें 25 सप्टेंबर मजगतीं जावपी आशियाई खेळां सर्त फुडें धुकलपाचो विचार आयोजक करतात. ते्न्ना येजमानान पुराय म्हायती दिवन हो गोंदोळ पयस करपाक जाय अशें ठाकूर हांका दिसता.
चीनांतली सद्याची परिस्थिती तांचे कडेन समजून घेवप गरजेचें आसा. आशियाई सर्तींत वांटेकार जावपी हे देशांत चर्चा सुरू आसा. भारत लेगीत सर्तींत वांटेकार जावपा विशींचो निर्णय रोखडोच घेतलो. मात ताचे पयलीं चीनान थंयची परिस्थिती आनी तांच्यो येवजण्यो, तशेंच सर्तीच्या सुरक्षीत आयोजना खातीर कशी तयार चल्ल्या हाची म्हायती दिवपाची गरज आसा अशें ठाकूर हांणी सांगलें.
कोरोनाच्या फाटभुंयेर फाटल्या दोन वर्सांत चीनांत जायत्यो आंतरराष्ट्रीय सर्ती रद्द करच्यो पडल्यो. बीजिंगांत शिंयाळे ऑलिम्पीक आनी पॅरालिम्पिक सर्तीचें आयोजन कोरोनाचे सगळे नेम खरसाणेन पाळून केल्लें. ह्या दोनूय सर्ती खातीर प्रेक्षकांक प्रवेश नाशिल्लो. आतां चीनात कोरोनान परत तकली वयर काडिल्ल्यान आशियाई सर्ती विशीं दुबाव तयार जाला.