एमसीसी बिल्डिंगेचे नूतनीकरण कामाक स म्हयनेः नगराध्यक्ष

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः  मुरगांव पालिका मंडळाची (एमसीसी) बिल्डिंग नूतनीकरण कामाक स म्हयने लागलले. उपरांत वास्को शारांतली सगल्यात बरी वास्तू जातली असो दावो मंडळाचो नगराध्यक्ष दामोदर कासकार हांणी केला. नूतनीकरणाच्या कामाक लागून लोकांची गैरसोय जाता मात आमी लोकां खातीर हें काम सुरू केलां अशें तांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.
एमसीसी बिल्डिंगेचे जीसुडाच्या कंत्राटदारा कडल्यान नूतनीकरणाचें काम चल्लां. सध्या पांख्याचें काम सुरू आसा पांखे काडल्ल्यन हालीं पावसाक लागून उदक सगल्या कॅबिनांत येता. ताका लागून कॅबिनां दुसरे कडेन व्हेल्यांत. लोकांची गैरसोय जावची न्हय हे खातीर कावंटर तळमाळेर हालयल्यात अशी म्हायती तांणी दिली.
बिल्डिंगेचें काम चलिल्ल्यान कितेंय पडून लोकांक दुखापत जावची न्हय हे खातीर आमी जायती जनताय घेतात. कॅबिना दुसरे कडेन व्हेल्यांत आनी कावंटराची वेवस्था हाची कामा खातीर येवपी लोकांक म्हायती दिवपा खातीर आमी कर्मचाऱ्यांक दवोरला अशें कासकाक हांणी सांगलें.
नूतनीकरणाचें काम पुराय जावपाक उण्यात उणे स म्हयने तरी लागतले. पावसांत काम स्लो जातलें हाची आमकां कल्पना आसा. मात लोकांची गैरसोय पयस कशी करप हाचो आमी विचार करून कितें तें थारायतले. एमसीसी बिल्डिंग वास्को शारांत सगल्यांत बरी जावपा खातीर लोकांनी मात्शें पासिंयेस काडून पालिका मंडळाक सहकार्य करचें अशें नगराध्यक्षान मागलां.