एमबीबीएस जाल्ल्या शिवानी मोटे आनी पुनम झोरे हांचो भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः एमबीबीए पदवी परिक्षा पास जाल्ल्या सत्तरी तालुक्यांतल्या गवळी समाजांतल्या शिवानी मोटे आनी पुमन झोरे हांचो सत्तरी पत्रकार संघा वतीन भोवमान केलो. गवळी समाजांतल्या चलल्यांनी हें काम करून दाखयल्ल्यान सत्तरी तालुक्याची शिक्षणीक प्रगती जायत चल्ल्या हें दिसून आयलां. जिद्द आनी चिकाटीन गवळी समाजांतलीं भुरगी शिक्षणीक मळार फुडें येवपाक लागल्यांत हें दिसपाक लागलां.
भुईपाल हांगा जाल्ले एके कार्यावळींत सत्तरी पत्रकार संघाचो अध्यक्ष उदय सावंत तशेंच मिलिंद गाडगीळ, पद्माकर केळकार, बीडी मोटे हांणी फुलां तुरे भेटोवन शिवानी आनी पुनमाक परबीं भेटयलीं. आपल्या वैजकी शिक्षणाचो फायदो  सत्तरींतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक मेळचो हे खातीर शिवानी आनी पुनमान वावुरचें अशें आवाहन उदय सावंत हांणी ह्या वेळार केलें. गवळी समाजांतल्या ह्या चलयांचो हेर समाजांतल्या तरणाट्यांनी आदर्श घेवचो अशें मिलिंद गाडगीळ हांणी सांगलें.
ह्या वेळार पिसुर्लं सरकारी माध्यमीक विद्यालयाचे शिक्षक आनी गऴळी समाजाचो वांगडी भैरो झोरे हांणी सत्तरी पत्रकार संघान तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या मळा वयल्या भुरग्यांक उर्बां दिवपाचे नदरेन यत्न करचे अशें आवाहन केलें.