बायलांच्या लिंगीक छळणूक प्रतिबंध कायद्याचेर प्रशिक्षण कार्यावळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजी ः व्ही. एम. साळगांवकार कायदो महाविद्यालयान गोंय लोक प्रशासन आनी ग्रामीण विकास संस्था (GIPARD) आनी उच्च शिक्षण संचालनालय हांच्या  जोड पालवान ‘प्रोजेक्ट पॉश’- हो कामाचे सुवातेर बायलांच्या लिंगीक छळणूक प्रतिबंधा संबंदीत सर्वसमावेशक कायद्याचेर प्रशिक्षण कार्यावळ सुरू केल्या.
भागधारकांची खास करून नेमणूक करप आनी अंतर्गत कागाळ समितीचे अध्यक्ष/वांगड्यांक कायदो आनी कार्यपद्धती विशीं फावो तें  प्रशिक्षण दिवप हो POSH प्रकल्पाचो उद्देश आसा.
POSH कायदो 2013 ची प्रभावी आनी अर्थपूर्ण अंमलबजावणी खातीर हे कार्यावळीचो फायदो जातलो. कार्यावळीच्या पयल्या टप्प्यांत पणजी, मडगांव, म्हापशें, फोंडें आनी सांखळी हांगाच्या महाविद्यालयांनी प्रशिक्षण कार्यावळी जातल्यो.  
व्ही. एम. साळगांवकार कायदो महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. शाबर अली हांचे हस्तुकीं 8 सप्टेंबर 2022 दिसा ह्या प्रकल्पाचें उक्तावण जालें. 7 संस्थांच्या आयसी वांगड्यां खातीर पयली कार्यशाळा जाली. प्रकल्प समन्वयक डॉ. एम. आर. के. प्रसाद, डॉ. संध्या राम आनी एड. ईमिदीयो पिन्हो हे कार्यावळीचे रिसोर्स पर्सन आसात.