एमएमसी नगराध्यक्षपदार लिओ रॉड्रिग्ज बिनविरोध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः मुरगांव पालिकेच्या प्रभाग 25चो नगरसेवक लिओ रॉड्रिग्ज हांची मुरगांव पालिका मंडळाचो (एमएमसी) नगराध्यक्ष म्हणून सोमाराक अपेक्षे प्रमाण बिनविरोध निवड जाली. नगराध्यक्षपदाचे वेंचणुकेंत रॉड्रिग्ज हांका कोणेच विरोध करूं नाशिल्ल्यान निर्वाचन अधिकारी गणेश बर्वे हांणी ताची बिनविरोध निवड जाल्ल्याचें जाहीर केलें. पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो आनी वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकार हांणी ताका  परबीं भेटयलीं.
नगराध्यक्षपदा खातीर लिओ रॉड्रिग्ज हांचो एकूय उमेदवारी अर्ज आयिल्लो. सोमारा सकाळी जाल्ले पालिका मंडळाचे खाशेले बसकेंत नगराध्यक्ष वेंचणुकेची उपचारीक सोपस्कार जाले. उदरगतीचीं कामां आनी प्रकल्पां संबंदी सगल्या नगरसेवकांक विश्वासांत घेतलों आनी ते बाबतींत भेदभाव करचो ना अशें वेंचून येतगीर रॉड्रिग्ज हांणी प्रसार माध्यमांक सांगलें. दामोदर कासकार हांणी थारायल्ले अलिखीत कबलाती प्रमाण फाटल्या 13 जूनाक नगराध्यक्षपदाचो राजिनामो दिल्ल्यान हें पद रिकामें जाल्लें.
मुरगांव तालुको नंबर वनः माविन
मुरगांव पालिका मंडळाचो नवो नगराध्यक्ष वेंचून काडपाच्या निमतान दाबोळी, मुरगांव आनी वास्को मतदारसंघ पयलेच फावट एकठांय आयिल्ल्यान मुरगांव तालुको पुराय गोंयांत रोखडोच नंबर वन जातलो असो हावेस दाबोळी मतदारसंघाचो आमदार आनी पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी उक्तायला. नगराध्यक्ष म्हणून बिनविरोध वेंचून आयिल्ले खातीर दाबोळी मतदारसंघातल्यान नगरसेवक म्हणून वेंचून आयिल्ल्या लिओ रॉड्रिग्ज हांकां परबीं भेटयले उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले.
मुरगांव बंदर, दाबोळी विमानतळ आनी रेल्वे आशिल्ल्यान मुरगांव तालुको गोंयची उद्देगीक राजधानी जाल्या. हांगच्यान वेपार सुरू जाता. वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकारान लिओ रॉड्रिग्ज बिनविरोध वेंचून येवचो हे खातीर केल्ले यत्न फळादीक जाले अशें तांणी सांगलें. कृष्णा साळकार हांणी मुरगांव पालिका मंडळाक आपलें सहकार्य आसतलें. पालिका वाठारांत प्रलंबीत आशिल्ले प्रकल्प चालीक लावपाचें काम पालिका मंडळान करपाक जाय. लोकांच्या हिता खातीर आशिल्ले नवे प्रकल्प हाडपाचो यत्न लिओ रॉड्रिग्ज हांच्या पालिका मंडळान आतां करपाक जाय अशें साळकार हांणी सांगलें.