एमएमसी दस्तावेजाचें डिजिटलायझेशन काम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः मुरगांव पालिका मंडळान गोंय इलेक्टॉनिक्स वरवीं आपल्या दस्तावेजांचे डिजिटलायझेशनाचें काम सुरू केलां. हालींच जाल्ल्या पालिका मंडळाचे बसकेंत डिजिटलायझेशन करपाचो निर्णय घेतिल्लो अशें नगराध्यक्ष दामोदर कासकार हांणी सांगलें.
दस्तावेज तिगोवन रावचो हे खातीर डिजिटलायझेशन करपा खातीर एजन्सी नेमपाचो थाराव पालिका मंडळान पास केल्लो, ते प्रमाण हें काम गोंय इलेक्टॉनिक्साक दिलां अशें कासकार हांणी सांगलें.
———————————–