एमईएस कॉलेजीची दोन वर्सांनी जाली इनाम भेटवण कार्यावळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्को- जुवारीनगरांतल्या एमईएस कॉलेजीची दोन वर्सा उपरांत इनाम भेटवण कार्यावळ जाली. कॉलेजाच्या बीबीए सभाघरांत जाल्ले हे कार्यावळीक पंचायत मंत्री आनी दाबोळेचो आमदार माविन गुदिन्हो मुखेळ सोयरो म्हणून हाजीर आशिल्ले. कोरोनाक लागून फाटलीं दोन वर्सा ही कार्यावळ जावपाक शकली ना.
2020-21 वर्साच्या शिक्षणीक वर्सांत बरी कामगिरी करून दाखोवनपी गुणवान विद्यार्थ्यांक गुदिन्हो हांचे हस्तुकीं इनामां आनी शिश्यवृत्ती भेटयल्यो. विद्यार्थ्यांनी आर्विल्लें तंत्रगिन्यान आत्मसात करून आपली कुशळटाय वाडोवची असो सल्लो गुदिन्हो हांणी विद्यार्थ्यांक दिलो. कॉलेजांत शिकतना आपल्या मदल्या नेतृत्व गुण विकसीत करपाची संद आपल्याक मेळ्ळी अशें तांणी सांगलें.
मुरगांव एज्युकेशन सोसायटीचो उपाध्यक्ष आनी उद्देजक परेश जोशी कॉलेजांत आशिल्ल्या आधुनीक शिक्षणीक उपकरणांची म्हायती दिली. सरकाराच्या नव्या शिक्षणीक धोरणाक हेत येसस्वी करपा खातीर वावुरपाचें आवाहन तांणी कॉलेजीच्या शिक्षकांक केलें. कोकणी विभागाचे प्रा. जयेय़ राऊत हांणी बरयल्ल्या येवकार गितान कार्यावळीची सुरवात जाली. प्राचार्य डॉ मानसी कामत हिणे सगल्यांक येवकार दिवन कॉलेजाच्या  वर्सुकी अहवाल सादर केलो. कॉलेज मंडळाची अध्यक्ष शिवानी शिरोडकारान सोयऱ्यांची वऴख करून दिली. डॉ एस सुसान डेबोराह, मायकल डिमेलो आनी सिबल आल्मेदा हांणी सूत्रसंचालन केलें. एमईएस कॉलेजाचो विद्यार्थी आशिल्ल्या माविन गुदिन्हो हांचो परेश जोशी हांचे हस्तुकीं भोवमान केलो. कॉलेजाचो जनरल सेक्रेटरी नील डिचोलकार हाणे उपकार मानले.