एफसी गोवाक जैत गरजेचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंडियन सुपर लिगेंत (आयएसएल) आयज बंगळुरू एफसी आनी एफसी गोवा हांचे मदीं श्री कांतीराव स्टेडियमाचेर लडत जातली.

बंगळुरू एफसीक जैत जोडून गुणतकट्यांतली चवथी सुवात निश्चीत करपाची संद आसा. जाल्यार एफसी गोवाचो तीन गूण मेळोवन प्ले ऑफांतले सर्तींत कायम रावपाचो ताचो यत्न आसतलो. हाचे खेरीत ओडिशा एफसी हारचो अशी प्रार्थना लेगीत करची पडटली.

बंगळुरू एफसी आड जैत जोडप एफसी गोवा खातीर सोंपें काम आसचें ना. बंगळुरू एफसीन आयएसएलाच्या दुसऱ्या टप्प्यांत उत्कृश्ट कामगिरी केल्या. ताणें सेगीत सात जैतांची नोंद केल्या आनी ताणें 18 मॅचीं सावन अपराजीत आशिल्ल्या मुंबय सिटीची धांव आडायिल्ली.

झेवियर हर्नांडेस सध्या क्लबा वतीन सगल्यांत चड स गोल करपी खेळगडो आसा. स्पेनाच्या ह्या खेळगड्यान मुंबय सिटी आड म्हत्वाचो गोल केल्लो. ताच्या फाटोफाट रॉय कृष्णान पांच गोल केल्यात.