एनजीओक दोश दिवचे बदला आत्मचिंतन करचें : युरी आलेमांव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव: गोंयची संस्कृताय आनी दायज सांबाळपा खातीर गोंयकारांनी सदांच संघर्श केला. गोंयांत आंदोलनाक लागून कितल्याश्याच सरकारांक आपलीं धोरणां वा निर्णय बदलचे पडल्यात. हातूंत एनजीओंचें व्हड योगदान आसा. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी एनजीओंक दोश दिवचो न्हय, ताचे बदला आत्मचिंतन करचें असो थोमणो कुंकळ्ळीचे आमदार आनी काॅंग्रेसीचे कार्याध्यक्ष युरी आलेमांव हांणी मारलो.
गोंयांतल्या प्रकल्पांक एनजीओ विरोध करतात अशी टिका मुख्यमंत्री सावंत हांणी केल्या. ते  टिकेक जाप दितना युरी आलेमांव हांणी मुख्यमंत्र्यांनी एनजीओंक दोश दिवपा बदला आत्मचिंतन करचें असो सल्लो दिलो.  
काॅंग्रेस पक्ष सदांच लोकां वांगडा रावला. आमचें सोबीत गोंय क्रोनी क्लबाच्या तोंडांत घालपाचो भाजपाचो डाव आसा. हो तांचो डाव आमी केन्नाच फळादीक जावपाक दिवचे नात. भारतीय जनता पक्षाचें सरकार लोकशाय मुल्यां पांयांपोंदां चिड्डुपाक सोदता आनी आपलीं धोरणां लादपाक सोदता असो आरोप आलेमांव हांणी केलो.
काॅंग्रेस पक्षान सदांच लोकांच्या भावनांचो आदर केला अशें सांगून आलेमांव हांणी काँग्रेस सरकारान तयार केल्ले प्रादेशीक आराखडो आनी एसईझेड रद्द केले हाचो उगडास करून दिलो.