एटीके मोहन बगानाक जैत

Slavko Damjanovic of ATK Mohun Bagan celebrates a goal during match 109 of the HERO INDIAN SUPER LEAGUE 2022 played between East Bengal FC and ATK Mohun Bagan at the Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata in India on 25th February 2023. Photo:Abhijit Addya /Focus Sports/ ISL

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंडियन सुपर लिगेंतली (आयएसएल) ‘कोलकाता डर्बी’ एटीके मोहन बगानान जिखली. प्रेक्षकांनी भरिल्ल्या स्टेडियमाचेर एटीके मोहन बगान आनी इस्ट बंगाल एफसी हांचे मदीं उमळशीक वाडोवपी मॅच जाली. पूण, स्लाव्हको दामियानोव्हीच आनी दिमित्री पेंट्राटोस हांच्या गोला नेटार एटीके मोहन बगानाक 2-0 अशा फरकान जैत मेळोवप शक्य जालें. ह्या जैता सयत मोहन बगानान 34 गुणां सयत गुणतकट्यांतली तिसरी सुवात निश्चीत केली. इस्ट बंगालाक 19 गुणां सयत धावे सुवातेर हंगामाचो अखेर केलो.

कोलकाता डर्बींत मोहन बगानाचें दालें जड आसा. तांणी सवूय लडती जिखल्यात. प्ले ऑफांत मोहन बगाना मुखार आतां सवे सुवातेर आशिल्ल्या ओडिशा एफसीचें आव्हान आसतलें.

काल मॅचीच्या पांचव्या मिनटाक मोहन बगानाच्या प्रीतम कोटालाक गोल करपाची संद आशिल्ली. पूण, ताचो यत्न गोलपोस्टाच्या वयल्यान गेलो. प्रीतमान बॉलाक योग्य दिका दाखयिल्ली जाल्यार गोल जातलो आसलो. 11व्या मिनटाक मोहन बगानाक बॉक्सा भायल्यान फ्री कीक मेळ्ळी. पूण, दिमित्रीन ताचेर गोल करपाक जमलो ना. 17व्या मिनटाक इस्ट बंगाला वतीन सुहैर व्हीपीक गोल करपाची संद मेळिल्ली. पूण, तो गोलपोस्टांत घसरून पडलो आनी ताका गोल करपाची संद चुकली. 30व्या मिनटाक महेश नाओरेम सिंगान इस्ट बंगाला खातीर आनीक एक बरी संद निर्माण करून दिली. पूण, ताचो यत्न गोलपोस्टा वयल्यान गेलो.

पयल्या अर्दा वराच्या खेळांत मोहन बगानाच्या आक्रमणाक इस्ट बंगालान बचावान जाप दिली. आनी ल्हवल्हव आक्रमणाक सुरवात जाली. इस्ट बंगालाचे खेळगडे बॉलाचेर उत्कृश्ट रितीन ताबो दवरून खेळ करतना दिसले. 34व्या मिनटाक इस्ट बंगालाच्या बचाव फळीन मोहन बगानाच्या आशिष रायाक मेकळी सुवात मेळोवन दिली आनी ताणें ताणें ऑन टार्गेट यत्न केलो. पूण, गोलकीपर कमलजीत सिंगान बॉल आडायलो. इस्ट बंगालाच्या जेरी आनी लालचुंगनुंगा हांणी बचाव भक्कम दवरिल्लो.

पयल्या अर्दांत बॉलाचेर ताबो दवरून लेगीत मोहन बगानाक गोल करपाक जमलो ना. 52व्या मिनटाक आशिक कुरुनियनान इस्ट बंगालाच्या बचावपटूंक चकयत बॉल पेट्राटोसा कडेन दिलो, ताणें योग्य दिका दिल्ली. पूण, बॉल गोलपोस्टाक लागून परत आयलो.

मध्यंतरा उपरांत मोहन बगानाचो आनीक एक सोंपो यत्न अपेशी थारलो. ताच्या कडल्यान परत परत आक्रमण जायत रावलें. पूण, इस्ट बंगालाचो बचाव तितकोच भक्कम दिसलो. 61व्या मिनटाक इस्ट बंगाला कडल्यान कावण्टर अॅटेक जालो. गोल जातलो अशें दिसतालें पूण, जेक जर्व्हिसाचो यत्न ऑफ टार्गेट जालो. 68व्या मिनटाक मोहन बगानाच्या चाहत्यांक खोस मनोवपाची संद मेळ्ळी. कॉर्नरा वयल्यान आयिल्लो बॉल स्लाव्हको दामियानोव्हिचान हेडरा वरवीं बॉल गोलपोस्टाचे दिकेन मारलो. पूण, तो पोस्टाक लागून परत आयलो. त्या वेळार स्लाव्हकोन फिशालकायेन परत गोलपोस्टांत धाडून मोहन बगानाक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली.

एका गोलाची आघाडी घेतल्या उपरांत मोहन बगानान बचावात्मक खेळ जातान दिसलो. ही आघाडी खंयचेय परिस्थितींत कायम राखपाचो तांचो यत्न दिसून आयलो. पूण, 90व्या मिनटाक मोहन बगानाक आनीक एक गोल करपाची संद मेळ्ळी. पेट्राटोसान हो गोल करून 2-0 अशी आघाडी वाडोवन दिली.