‘एक स्टेशन, एक थळावें उत्पादन’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दक्षीण रेल्वेच्या हुबळी विभागाचो उपक्रम

वास्को: ‘एक स्टेशन, एक थळावें उत्पादन’ हे येवजणेचो विस्तार 71 रेल्वे स्टेशनां मेरेन करपाचो हावेस अस्तंत दक्षीण रेल्वेच्या हुबळी विभागाचो आसा. हातूंत दक्षीण गोंय जिल्ह्यातल्या रेल्वे स्टेशनांचो आस्पाव आसा. हे येवजणेक लागून ‘वोकल फॉर लोकल’ कार्यावळीक प्रोत्साहन मेळपाक मजत जातली.

हुबळी रेल्वे स्टेशनार प्रायोगीक तत्वाचेर ‘एक स्टेशन एक थळावें उत्पादन’ येवजण सुरू केल्या. हे येवजणेक प्रवाशां कडल्यान सकारात्मक प्रतिसाद मेळूंक लागिल्ल्यान थळावीं उत्पादनां लोकप्रीय जावंक लागल्यात. ताका लागून हे येवजणेची व्याप्ती वाडोवपाचो हावेस आसा. हाका लागून समाजांतल्या संबंदीत वर्गा खातीर अतिरिक्त उत्पन्नांच्यो संदी निर्माण जातल्यो.

त्या 71 रेल्वे स्टेशनां मदीं धारवाड, गदग, बागलकोट, विजयपूर, कोप्पल, विजयनगर, बेल्लारी, हावेरी, उत्तर कन्नड जिल्हे, सोलापूर, गोंयचो दक्षीण गोंय जिल्हो, अनंतपूर बी रेल्वे स्टेशनांचो आस्पाव आसा. ह्या स्टेशनांचेर थळावीं उत्पादनां विक्रे खातीर दवरतले. त्या प्रदेशांतलीं विशेश उत्पादनां आनी थंयची हस्तकला हांकां प्रोत्साहन दितले. तातूंत हस्तकला, कलाकृती, खेळणी, कापड, हातमाग, परंपरीक कपडे, थळावीं कृशी उत्पादनां, प्रक्रिया आनी अर्द प्रक्रिया केल्ले पदार्थ, मसाले, काजू हेर उत्पादनां हांचो आस्पाव आसतलो.

हुबळी विभागा कडेन कारागीर, विणकर, बचत गट, आदिवासी सहकारी बी हांचे कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उत्पादनां त्या त्या रेल्वे स्टेशनार विकपा खातीर एक हजार रुपयांच्या शुल्कांत पंदरा दिसा खातीर संबंदीत विक्रेत्याक थंयच्या स्टॉलांनी उत्पादनां विकूंक मेळटलीं.

अर्जदार एका परस चड आसल्यार सॉर्त पद्दतीचो वापर करतले. तशेंच जो मेरेन वळेरींतल्या अर्जदारांक संद मेळना, तो मेरेन स्टॉल थंय आसतले. संबंदीत आपलीं उत्पादनां स्टेशनार तशेंच प्लॅटफॉर्मार लेगीत विकूंक शकतात. ह्या स्टॉला मेरेन वचपा खातीर प्रवाशांक खास वाट तयार करतले. इत्सुकांनी अदीक म्हायती खातीर हुबळी हांगासरल्या वरिश्ठ विभागीय वेवसायीक वेवस्थापका कडेन संपर्क सादचो.