एक ल्हार मरणाचें….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ओमानांतले दर्या वेळे वयलो हो व्हिडियो व्हायरल जाला. हातूंत व्हांवन वतना दिसतात तो , महाराष्ट्रांतलो शशिकांत म्हामने (42). तो ताच्या 6 वर्सांच्या पुता वांगडा व्हांवन गेला. ताची 9 वर्सांची चलीय बेपत्ता आसा. तो बायल- भुरग्यांक घेवन दर्यावेळेर फिरपाक गेल्लो. शशिकांत ओमानांत वेवस्थापक म्हूण काम करता. व्हडलीं ल्हारां येता आसतना लोक थंय सेल्फी घेतात, खडपांचेर खेळटात, हें व्हिडियोंत दिसता.