एक बायल आसतना दुसरे बायले कडेन लग्न करप्याक दोन वर्सांची बंदखण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
सांगें ः एक बायल जिती आसतना पयले बायलेक दिवोर्स दिनासतना कायदेशीरपणान दुसरें लग्न केल्ले खातीर कुळेंच्या साईनाथ खांडेपारकार हाका भारतीय दंड संहितेच्या 494 कलमा खाला दोन वर्सांची कश्टांची बंदखण आनी धा लाख रुपया जमा करपाचो आदेश सांगें न्यायालयाची न्यायाधीश सुनिता गावणेकार हांच्या न्यायालयान दिला. ते भायर फटीचीं कागदपत्रां तयार करपा खातीर न्यायालयान आरोपी साईनाथ खांडेपारकार हाका भारतीय दंड संहितेच्या 193 कलमा खाला एका वर्साची कश्टाची बंदखण आनी पांच हजार रुपया जमा करपाचोय आदेश दिला.
आरोप्यान लग्न नोंदणी कार्यालयांत कागदपत्रां दिवन केल्लें जाल्यार दुसरें लग्न पयली बायल जिती आसतना आनी तिका दिवोर्स दिनासतना धारबांदोड्यां नांवनोंदणी कार्यालयांत फटीचीं कागदपत्रां सादर करून केल्लीं.
दिल्ले मुजतींत धा लाखांची रक्कम भरली ना जाल्यार आनीक एक वर्स कश्टाची बंदखण भोगची पडटली अशेंय आदेशांत म्हणलां. अर्जदाराची बाजू अॅड. अभिलाषा नायक हांणी मांडली.