एकतानगरांतलो छत्रपतींचो पुतळो काडूंक दिवचे नात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिवमोगींचो निश्चेव; पुतळो कायदेशीर करपाक सगले सोपस्कार करतले पुराय

म्हापशें: एकतानगर म्हापश्यां रातयां उबारिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो खंयचेच परिस्थितींत प्रशासकी यंत्रणेक काडूंक दिवचे नात. हो पुतळो कायदेशीर करपा खातीर आमी सगले सोपस्कार पुराय करतले. पुलिसांनी हातूंत हस्तक्षेप करचो न्हय अशी शिटकावणी शिवमोगींनी दिल्या.

मंगळारा फांतोडेर एकतानगर वाठारांत शिवाजी महाराजांचो अर्दकृती पुतळो कांय शिवमोगीं कडल्यान उबो केल्लो. ह्या पुतळ्याक लागून हे सुवातेर धर्मीक तीड निर्माण जावची न्हय म्हूण पुलिसांनी बंदोबस्त दवरिल्लो. तशेंच पुतळो स्थापन करप्यांची वळख पटोवन तांची चवकशी केल्ली. तशेंच पुतळ्या विशीं गरजेचो सरकारी यंत्रणा कडल्यान परवानो घेवपाची सुचोवणी केल्ली.

ह्या शिवमोगींक पुलीस त्रास दिवन तांची छळणूक करतात. तशेंच बुधवारा सांजवेळा शिवरायांचो पुतळो कुशीक काडटले अशी खबर शारांत पातळिल्ली, तेन्ना व्हड संख्येन शिवमोगींनी एकतानगरांत गर्दी केल्ल्यान कांय वेळ हे सुवातेर तणावाचें वातावरण निर्माण जाल्लें.

शिवमोगी प्रशांत वाळके हांणी म्हणलें, पुतळो प्रतिश्ठापना केल्ल्या शिवमोगींची पुलिसांनी सतावणूक करची न्हय. शिवरायांच्या पुतळ्या खातीर जे कायदेशीर सोपस्कार आसतले ते आमी पुराय करतले. सद्या कांय अदृश्य शक्ती पुलिसांचेर चेपण घालून हो पुतळो काडूंक पळयतात. पूण आमी हो प्रकार खपोवन घेवचे नात.

शिवमोगी जयेश थळी हांणी म्हणलें, एकतानगर वाठारांत हेर धर्मांच्याे रचना आसात. ते विशीं कागाळी केल्यात, पूण आयज मेरेन कसलीच कारवाय जाल्ली ना. पूण फक्त आमकांच लक्ष्य करतात.

शिवमोगी अभय सामंत हांणी म्हणलें, ह्या पुतळ्या विशीं कोणेच कागाळ केल्ली ना. ताका लागून पुलिसांनी हातूंत लक्ष घालपाची गरज ना. पुलिसांनी तरणाट्यांक धमकावन तांचेर चेपण घालचें न्हय.

शिवमोगी रमेश नायक हांणी म्हणलें, थळाव्या आमदाराच्या चेपणाक लागुनूच पुलीस ही कारवाय करूंक पळयतात. आमदाराचो हातूंत हात नासल्यार तांणी तशें स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी तांणी केली.

हो पुतळो उबारिल्ल्यान हांगा कायदो आनी सुवेवस्थीची स्थिती निर्माण जावची न्हय हे खातीर 24 वरां म्हापशें पुलिसांनी गस्त दवरल्या. पुतळ्याची विटंबना जावची न्हय हाची दक्षता पुलीस घेतात.

शिवमोगींनी म्हापशेंचे पुलीस निरिक्षक परेश नायक हांची बुधवारा सांजवेळा सदिच्छा भेट घेतली. पुलिसांचो पुतळ्याक विरोध ना. तुमी योग्य ती परवानगी घेवन ताका मान्यताय मेळोवन घेवची. ह्या वाठारांत कायदो आनी सुवेवस्था निर्माण जावची न्हय इतलेंच आमकां दिसता अशें निरिक्षक परेश नायक हांणी शिवमोगींक सांगलें.