ऍल्पायन देश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हे आठ युरोपी देशांचो आसपाव आशिल्ल्या प्रांताक ऍल्पायन वाठार म्हणटात. ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लिक्टनस्टान, मोनॅको, स्लोवेनिया आनी स्वित्झरलॅण्ड ह्या देशांचो समावेश ऍल्पायन देशांनी जाता. स्लोवेनिया सोडून हेर सगळ्या देशांनी जर्मन ही मुखेल भास. दर एका देशाचो स्वतंत्र इतिहास, संस्कृती आनी राष्ट्रीय वळख आसा.
ऍल्प्स – ऍल्पायन प्रांत सैमान नटिल्लो, दोंगुल्ल्यो आनी तळयांनी भरिल्लो आसा. ऍल्पायन दोंगरांची माळ दर्याचे पातळी पासून 4810 मिटर वयर आसा. पश्चिमी ऍल्प्स वाठारांत मोंत ब्लांक ही सगळ्यांत ऊंच तेंगशी. फ्रांसाच्या दक्षीण पूर्व वाठारा सावन सुरू जावपी ही दोंगरामाळ पुर्वे वटेन स्वित्झरलॅण्ड आनी उत्तरेक इटली सावन ऑस्ट्रिया आनी स्लोवेनिया मेरेन वता.
पर्यटन – पर्यटन हो ह्या वाठारांतलो मुखेल उद्देग. थळावे लोक पर्यटन संबंदीत वेवसाय करून आपलें पोट भरतात. ऍल्पायन वाठाराची सोबीतकाय अणभवपाक हजारांनी पर्यटक युरोपाक भेट दितात. बर्फांत धांपिल्ले दोंगर हें ह्या वाठाराचें मुखेल आकर्शण. पूण हवामान बदलाक लागून हो बर्फ वितळपाक लागला आनी ऍल्पायन पर्यटनाचेर ल्हव ल्हव करून परिणाम जावपाक लागला. हायकींग, स्कीयींग आनी ट्रॅकींग ह्या पर्यटन वेवसायाचेर ताचो चड परिणाम जाता.
उर्जा – ऍल्स हो अक्षय उर्जा तयार करपी युरोपांतलो मुखेल प्रांत. ह्या प्रांतांत हायड्रो-इलॅक्ट्रीक उर्जा म्हणल्यार जलविद्यूत निर्मितीची खूब पोरणी परंपरा आसा. अक्षय उर्जेचो वापर करून वीज निर्मिती करपांत अल्पायनाचो सुमार 40 टक्के वांटो आसा.
ऑस्ट्रिया – ऑस्ट्रियांतलें वियेना हें मुखेल शार. ह्या शारांत बरोख इमारती, महाल आनी कॉन्सर्ट हॉलां खातीर फामाद आसा. बरोख इमारती ह्यो 17व्या आनी 18व्या शेंकड्याचे सुरवातीच्या काळांतल्यो युरोपी वस्तुकला. कला आनी संगिताचो तातूंत आसपाव जाता. डॅन्यूब ही युरोपांतली दुसरी लांब न्हंय ऑस्ट्रियांत व्हांवता. ही न्हंय 10 युरोपी देशांक जोडटा. ह्या देशांत जर्मना सयत क्रोयेशियन, हंगॅरियन, स्लोवॅनियन, टर्कीश आनी हेर भासो उलयतात.
स्वित्झरलॅण्ड – 1815 वर्सा सावन स्वित्झरलॅण्ड हो निपक्षपाती देश थारला आनी युरोपांत जाल्ल्या वेगवेगळ्या झुजांनी स्वित्झरलॅण्डान वांटो घेवंक ना. ज्युरीक हें ह्या देशांतलें सगळ्यांत व्हड शार. ह्या शारांत वेगवेगळ्या धर्माचे, प्रांतांतले लोक रावतात. ज्युरीका उपरांत जिनिवा हें दुसरें म्हत्वाचें शार. जिनिवा तळये लागसार हें शार आसा. बँकींग आनी अर्थशास्त्राच्या मळार जिनिवा हें केंद्र थारलां. स्विस लोक जर्मन, फ्रँच, इटालियन ह्यो भाशा उलयतात. स्विस लोकांनी मनगटाचेर घालपाची घडयाळ सगळ्यांत पयली तयार केली. तशेंच क्वार्ट्स घडयाळ आनी उदक प्रतिरोधी घडयाळ (वॉटर-रॅजिस्टंट) सगळ्यांत पयली निर्मिली. संवसारभर वेगवेगळ्या प्रकारच्यो घडयाळी निर्यात करपी देशां मदीं स्वित्झरलॅण्डाचो तिसरो क्रमांक लागता.
स्लोवेनिया – 1991 वर्सा स्लोवेनियाक स्वतंत्रताय मेळ्ळी. हाचे पयलीं हो देश युगोस्लावियाचो भाग आशिल्लो. ह्या वाठाराची लोकसंख्या सुमार 2 मिलियन आसा. आपले संस्कृताये कडेन खूब लागशिल्लें नातें आशिल्ले हे लोक.
खाणां-जेवणां – स्विस लोकांच्या खाणां-जेवणांचेर फ्रँच, जर्मन आनी उत्तर इटालियन खाणां-जेवणांचो प्रभाव दिसता. बटाट आनी स्विस चीज हे स्वित्झरलॅण्डांतल्या चडशा खाणांनी मेळटात. रॅकलेट आनी फॉन्डू, म्युज्ली, रॉस्टी हीं कांय मुखेल खाणां. ऑस्ट्रियन खाणां-जेवणां वियेनीस खाणां-जेवणांच्या खूब लागीं आसा. मांस, चीज, ब्रॅड रोल्स हे खाद्य पदार्थ मोट्या प्रमाणांत खातात.

स्नेहा सबनीस
9923633789