ऋषभ पंत मोटार अपघातांत गंभीर जखमी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताचो स्टार विकेटकीपर बॅट्समन ऋषभ पंताच्या मर्सिडीज जीएलई मोटारीक दिल्लीच्यान घरा येतना अपघात जालो. हम्मदपूर झाल लागसार रुरकीच्या नारसन शिमेचेर ताच्या मोटारीक अपघात जालो. ह्या अपघातांत तो गंभीर जखमी जाला. ताच्या तकलेक आनी पांयाक दुखापत जाल्या.

ऋषभाक उपचारा खातीर देहरादूनांतल्या मॅक्स हॉस्पिटलांत दाखल केला. ताचेर प्लास्टीक सर्जरी करतले. दोतोरांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण, पंताच्या कपाळाक आनी पांयाक गंभीर दुखापत जाल्या. पूण, ताची भलायकी स्थीर आसा. ऋषभाची मोटार दुभाजकाक वचून आपटली. ते उपरांत मोटारीक उजो लागलो. हातूंत ऋषभ गंभीर रितीन जखमी जालो. ते उपरांत ताका दिल्लीच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो.

ऋषभ पंत मोटारींतल्यान दिल्लींतल्यान रुरकीचे दिकेन वतालो. रुरकी ताचें घर आसा. पूण, नारसन लागसार ताचें मोटारी वयलें नियंत्रण सुटलें आनी ती दुभाजकाक आनी उपरांत खांब्याक वचून आपटली. ताका लागून मोटारीक उजो लागलो.