उमेश यादव भारतीय पंगडांत मोहम्मद शमीचे सुवातेर मेळ्ळी संद 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
मुंबयः भारताचो फास्ट बॉलर मोहम्मद शमीक कोराना संसर्ग जाल्ल्यान ताका ऑस्टेलिये आडचे टी-20 माळेंत खेळपी भारतीय पंगडांतल्या काडलां. ताचे सुवातेर फास्ट बॉलर उमेश यादवाक संद दिल्या. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळान आयतारा हें जाहीर केलें.
मोहालींत 20 सप्टेंबर सावन तीन मॅचींचे टी-20 माळेक सुरवात जातली. ताचे पयलीं पंगडांतल्या खेळगड्यांची कोरोना चांचणी केल्ली. तातूंत शमीची चांचणी पॉझिटिव्ह आयली. ताका विलगीकरणांत दवोरलां. फुडल्या म्हयन्यांत ऑस्ट्रेलियेंत टी-20 संवसारीक करंड सर्त जातली. ते फांटभुंयेर फास्ट बोलरांची बाजू भक्कम करपाचो यत्न भारतीय पंगड वेवस्थापना कडल्यान करतात. ते खातीर ऑस्ट्रेलिये आडचे माळेंत मोहम्मद  शमीक संद दिल्ली. नवदीप सैनीक लेगीत दुखापत जाल्ल्यान तो न्यूझिलंडा आडचे मॅचींत खेळ्ळो ना.
उमेश यादव  दोन वर्सां उपरांत भारतीय पंगडात परत आयला. 2019 वर्सा तो ऑस्ट्रेलिये आडचे सात मॅचींचे टी-20 माळेंत खेळल्लो. दुखापतीक लागून फाटलीं दोन वर्सां तो पंगडा भायर आशिल्लो. ऑस्ट्रेलिया- भारता मदीं 20, 23 आनी 25 सप्टेंबराक टी-20 मॅची जातल्यो.