उमेदवारी खातीर दक्षीण गोंयांतूय चुरस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-अॅड. नरेंद्र सावयकार सोडून अजून कोणाचोच दावो ना

पणजी : उत्तर गोंयांंत भाजप उमेदवारी खातीर बऱ्याच जाणांनी गुडघ्याक बाशिंंग बांंदपाक सुरवात केली आसतानाच दक्षीण गोंयांत लेगीत वेगळी स्थिती ना. इत्सुकांचो आंंकडो वाडत आसा. आदलो खासदार अॅड. नरेंंद्र सावयकार वगळ्ळ्यार हेर कोण अजून उक्तेपणान उमेदवारीचेर दावो करूंक ना. आदले मंंत्री चंंद्रकांंत कवळेंकार, दामू नायक हांंच्या नांवाची चर्चा आसा. दक्षीण गोंयांंत उमेदवाराची निवड करप भाजपाक कठीण जातले, अशें एका पदाधिकाऱ्यांन सांंगलें.

लोकसभा वेचणुकेंत दक्षीण गोंयच्या उमेदवारीचेर आपलो दावो आसतलो, अशें अॅड. नरेंद्र सावयकार हांणी सांगलें. उमेदवाराची निवड करपाची प्रक्रिया अजून सुरू जावंक ना. वेंचणुकेची तयारी मात पक्षान सुरू केल्या. सध्या बसका घेवपा कडेन भर दिला. आपूण ह्या बसकांक हाजेरी लायता, अशें अॅड. नरेंद्र सावयकार हांणी सांगलें.

आदले मंत्री चंद्रकांत कवळेंकार, दामू नायक हांच्या नांवाची चर्चा आसा. अदीं मदीं दिगंबर कामत हांच्या नांवाची लेगीत विचारणा जाता. कोणाकूय उमेदवारीचेर दावो करपाचो अधिकार आसा. हाका लागून म्हजोय दावो आसतलो. उमेदवाराची निवड पक्ष करतलो, अशें अॅड. नरेंद्र सावयकार हांणी सांगलें.

हांव पक्षाचे काम करीत आसा. उमेदवाराची निवड पक्ष करतलो. उमेदवारां विशीं सध्या हांव कांयच उलयना, अशें दामू नायक हांणी सांगलें.

आपआपल्या वाठारांत इत्सुकांनी बसका घेवपाक सुरवात केल्या. हे बसकेक पक्षाचे कार्यकर्ते आनी पदाधिकारी आसतात. पक्षाचे बसकेच्या नांवा खाला इत्सुकांचो वावर सुरू आसा. उमेदवारी पक्ष थारायतलो, अजून हांवेन कांयच थारावंक ना, अशी म्हायती उमेदवार म्हूण चर्चा आशिल्ल्यांनी दिली.

दक्षीण गोंयांत फाटले खेपे भाजपाची हार जाल्ली. दक्षीण गोंयची सुवात जिखप भाजपा खातीर प्रतिष्ठेचे आसा. साश्ट म्हालांत ख्रिस्ती मतदारांचो आंकडो चड आसा. ख्रिस्ती मतां कोणाक मेळटली, हाचेर उमेदवाराची निवड जावपाचे निश्चीत आसा.

आपूण उमेदवारीक इत्सूक ना: मनोहर आजगांवकार

भारतीय जनता पक्षाचो हांव वावर करता. लोकसभा वेंचणूक लडोवपाक हांव इत्सूक ना. कोण, कोण इत्सूक आसात, ते लेगीत म्हाका खबर ना, अशें आदले मंत्री मनोहर आजगांवकार हांणी सांगलें.