उपसभापतीपदाचे वेंचणुकेची अधिसुचोवणी घेतली फाटीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : काँग्रेसीचे आमदार फुटपाचे चर्चेन खवदळ निर्माण जाल्लो आसतनाच सभापती रमेश तवडकार हांणी उपसभापतीपदाचे वेंचणुकेची अधिसुचोवणी आचकीत फाटीं घेतली. उपसभापतीपदाची वेंचणूक मंगळारा 12 तारखेक जावपाची आशिल्ली.

पयली जारी केल्ले अधिसुचोवणे प्रमाण आयज सोमारा उमेदवारी अर्ज सादर करपाचो दीस आशिल्लो. उमेदवारी अर्ज सादर जाले उपरांत फाल्यां मंगळारा वेंचणूक जावपाची आसली. अधिसुचोवणी फाटीं घेतिल्ल्यान मंगळारा वेंचणूक जावची ना, हे स्पश्ट जालां.

म्हापशेंचे आमदार ज्योशुआ डिसोझा हांच्या नांवाची उपसभापतीपदा खातीर चर्चा आशिल्ली. ते आयज अर्ज सादर करपाचे आशिल्ले. उपसभापतीपदाचे वेंचणुकेची अधिसुचोवणी फाटीं घेतिल्ल्यान काँग्रेस फुटपाचे चर्चेक ओतो आयला.

रमेश तवडकार हांची सभापतीपदार निवड जाले उपरांत सुभाष फळदेसाय हांची उपसभापतीपदार निवड जाल्ली. उपरांत ते मंत्री जाले. मंत्रीपदाचो सोपूत घेवचे पयलींच तांणी उपसभापतीपदाचो राजिनामो दिलो. हाका लागून उपसभापतीपद सद्या रितें आसा. मंत्रीपद मेळूंक नाशिल्ल्या कारणान ज्योशुआ डिसोझा हे निरशेल्यात. तांची निरशेवणी पयस करपा खातीर तांकां उपसभापतीपद दिवपाचो निर्णय पक्षान घेतिल्लो.

उपसभापतीपदा खातीर जयोशुआ डिसोझा हांचे सयत गणेश गांवकार हांच्याय नांवाची चर्चा आसा. काँग्रेसीचे वतीन केदार नायक हांच्या नांवाची चर्चा आसली. काँग्रेस फुटपाचे घडणुकेक लागून केदार नायक हांचे नांव फाटीं पडलें. सभापती रमेश तवडकार हे आयतारा दनपाराच विधानसभेंतल्या दालनांत हाजीर आसले. अधिवेशनाच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर आयतार आसतना हांव आयलां अशें तांणी सांगलें.