उपनयन संस्कार हो गोंयच्या कल्याणाचो मार्ग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ब्रह्मेशानंद स्वामीजी : कळंगूट दर्यादेगेर सामूहिक मुजीचो सुवाळो

गोंयची संस्कृती संवसारभर पावोवपा खातीर दर्यादेगेर धर्मीक उपक्रम जावपाची गरज आसा. उपनयन संस्कार हो गोंयच्या कल्याणाचो मार्ग आसा अशें पद्मश्री विभूषीत धर्मभूषण सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामाजींनी आशिर्वचनांतल्यान मार्गदर्शन करतना सांगलें.
श्री दत्त पद्मनाभ पीठ तपोभूमी संचालीत संत समाज, सांगोल्डें हांचे यजमानके खाला पद्मश्री धर्मभूषण पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींच्या दिव्य सान्निध्यांत श्री देव बाबरेश्वर देवस्थान, खोब्रावाडो, कळंगूट दर्यादेग, बार्देशांत सामूहिक उपनयन संस्कार सुवाळो जालो. त्या वेळार ते उलयताले.
देशाच्या स्वातंत्र्या उपरांत गोंयच्या इतिहासांत पयलेच फावट सनातन हिंदू धर्माचे श्रेश्ठ संस्कार दर्याच्या पवित्र वातावरणांत जाले. गोंयाक वैदिकांचें दायज लाबलां. हें दायज घराघरांनी पावोवपाची गरज आसा. सगल्या धर्मांनी देवाक प्राधान्य दिलां आनी देवाची सत्ता सगल्यांत उंचेली अशें मानलां. हाचीच जाणविकाय करून दिवपा खातीर उपनयन संस्काराची गरज आसा अशें ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींनी म्हणलें.
गोंयची संस्कृती संवसारभर पावोवपाची गरज आसा. हातूंतल्यानूच गोंयचे स्त्रीक खरो भोवमान मेळटलो. गोंयची संस्कृती संवसारभर पावोवपा खातीर दर्यादेगेर धर्मीक उपक्रम जावपाची गरज आसा. आपल्या घराचें गिरेस्त दायज जे पिळगे कडेन दिवंक सोदतात ते पिळगेक संस्कारांनी भरप ही पालकांची लागणूक थारता. आपल्या भुरग्यांचेर बरे आनी उजू संस्कार जावपा खातीर आनी भुरग्यांची तेजस्विता वाडोवपा खातीर वैदीक संस्काराचें दायज गृहस्थाश्रमांत सुरू जावपाची गरज आसा. ल्हानपणांतूच सुसंस्काराच्या बियांची रुजवण करूं येता अशेंय पद्मश्री विभूषीत धर्मभूषण सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींनी सांगलें.
ह्या वेळार माचयेरल कळंगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो, आदले सरपंच अविनाशी नायक, पंच वांगडी दिनेश सीमेपुरूषकर, श्री दत्त पद्मनाभ पीठाचे संचालक रामचंद्र नायक आदी मानेस्त हाजीर आसले. ह्या संस्कार सुवाळ्याचें पुरयतपण स्वामी ब्रह्मानंद वैदीक गुरूकुलाच्या वैदीक विद्वानां कडल्यान केलें. पूज्य स्वामीजीं कडल्यान उपनयन जाल्ल्या बटूंक उपदेश केलो. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन ज्ञानेश्वर पाटील हांणी केलें.