उपचारां खातीर भारतांत येवप्यांक मेळटलो आयूष व्हिसा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

परंपरीक वखदांक उर्बा दिवपाक प्रधानमंत्र्यांची व्हड घोशणा

खबरां संस्था
नवी दिल्लीः विदेशी नागरिकां खातीर बेगिनूच विशेश आयूष व्हिसा सुरू करतले, अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. भारता भायर रावपी लोक हांगा येवन परंपरीक वखदांनी उपचार घेवपाक शकतात. गांधीनगरांत जागतीक आयूष गुंतवणूक आनी नवोन्मेष शिखर परिशदेचें उक्तावण तांचे हस्तुकीं जालें.
आयूष हॉलमार्क बेगिनूच लॉन्च करतले. जाका लागून भारतांत तयार केल्ल्या उत्कृश्ट दर्जाचीं आयूष उत्पादनां सहज वळखुपाक मेळटली. शेतकारांक वखदीं वनस्पतींचे उत्पादन घेवपाक आनी बाजारांत विकपाक उर्बा दिवपाक ई-मार्केटप्लेसच्या विस्तारा विशींय मोदी हांणी सांगलें.
भारतांत परंपरीक उपचार घेवप्यां खातीर येवपी विदेशी नागरिकां खातीर बेगिनूच विशेश आयूष व्हिसा ​दितले, अशें तांणी जाहीर केले. आयूष थेरपीचो लाव घेवपाक भारतांत येवपाक इत्सूक आसपी विदेशी नागरिकां खातीर भारत बेगिनूच एक विशेश आयूष व्हिसा श्रेणी सुरू करतलो, अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हणलें.
आयूष च्या क्षेत्रांत गुंतवणुकीच्याे आनी नवे उपक्रम राबोवपाच्यो शक्यताय अमर्याद आसात. आमी आयूष वखदां, पुरक आनी सौंदर्यप्रसाधनांच्या उत्पादनांत वाड करपाचे निश्चीत केलां. आमी एक खास आयूष हॉलमार्क तयार करतले. हो हॉलमार्क भारतांत उत्पादन जावपी उच्च दर्जाच्या आयूष उत्पादनांक लागू करतले, अशेंय प्रधानमंत्र्यान म्हणलें.