उध्वस्त सपन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जहांगीरपुरी वाठारांत हनुमान जयंती दीस बुलडोझरान अतिक्रमणां मोडून उडयलीं. तातूंतल्या एका कुटुंबांतलो आठ वर्सांचो भुरगो (असिफ)आपल्या फुटिल्ल्या मिलेरांतले पयशे, शाळेंतलें सामान एकठांय करतना. हो फोटो खूब व्हायरल जाला.