उधारी बंद केल्ल्यान पॅट्रोल ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिवोले : पॅट्रोलियम कंपन्यांनी उदारेचेर पॅट्रोल दिवप बंद केल्ल्यान शिवलेच्या वाठारांतलो पॅट्रोलपंप बंद पडला. तीन दिसां सावन ह्या वाठारांतलो भारत पॅट्रोलियमचो पॅट्रोल पंप बंद आसा. पॅट्रोल आनी डिझेलूय ना. 

पॅट्रोल भरपा खातीर वाहन चालक येतात पूण पॅट्रोल नाशिल्ल्याचो तोखटो पळोवन परततात. 

हालींच हांगच्या पॅट्रोल पंपाचें उक्तावण जालें. खूबशे फावट पॅट्रोल नाशिल्ल्याचो अणभव वाहन चालकांक येतालो.

हे विशीं पॅट्रोल धनयान दिल्ले म्हायती प्रमाण उदारेर पॅट्रोल दिवप बंद केल्ल्यान पॅट्रोलाची पुरवण जायना. पयलीं पयशे भरात, उपरांतूच पॅट्रोल घेवन वचात, अशें सांगलें. 

तशेंच पॅट्रोलाची पुरवण करपाक पॅट्रोलियम कंपन्यां कडेन स्वताचे टँकर ना. ताका लागून भाड्यान घेतिल्ल्या टँकरांतल्यान पॅट्रोलाची पुरवण जाता. खूबशे फावट पयशे भरूनय पॅट्रोलाची पुरवण करपाक कळाव लागता. ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून वाहन चालक उबगल्यात. हो पॅट्रोल पंप आसून नाशिल्ले सारकोच अशी परिस्थिती आशिल्ल्याचें पालयें हांगचे वाहनचालक श्रीधर परब हांणी सांगलें. 

पॅट्रोल पंप धनी आनी पॅट्रोलियम कंपन्यां मदल्या प्रकरणांक लागून वाहन चालकांचेर परिणाम जावपाक दिवचो न्हय अशी मागणी वाहन चालक करतात.