उदक जालें म्हारग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आपाची खर टिका

पणजी : सरकारान उदकाचे दर 5 टक्के वाडोवपाचो निर्णय घेतला. 1 ऑक्टोबर सावन दरवाड लागू जातली. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आम आदमी पक्षान दरवाडीचेर खर टिका केल्या. सरकाराची असंवेदनशीलता हातूंत दिश्टी पडटा अशी टीका विरोधी पक्षांनी केल्या.

भौशीक बांदकाम खात्याचे प्रधान मुखेल अभियंते उत्तम पार्सेंकार हांणी दरवाडीची अधिसुचोवणी जारी केल्या. दरवाड एप्रील सावन लागू जावपाची आशिल्ली, पूण ती लागू जाली ना. आतां 1 ऑक्टोबर सावन ती लागू जातली. हाचे फुडें अर्थीक वर्स सुरू जातकूच दरवाड लागू जातली. सद्या 0 ते 15 हजार लिटर मेरेन साडे तीन रुपया दर आसा. 16 ते 24 हजार लिटर मेरेन 9 रुपया युनीट आसा. 26 ते 50 हजार लिटर मेरेन 15 रुपया युनीट जाल्यार 50 हजारां परस चड लिटारा खातीर 25 रुपया युनीट दर आसा. आतां ह्या सगल्या गटांत 5 टक्क्याची भर पडटली. हॉटेल, बार, रॅस्टोरंण्ट हांकां वेवसायीक दराची आकारणी जातली.

सद्या 16 हजार लिटर मेरेनचे उदक फुकट मेळटा. फाटल्या वर्सा सप्टेंबर सावन ही येवजण सरकारान सुरू केल्या. तरी 16 हजारां परस चड लिटराचो वापर जालो जाल्यार पुराय वापराचेर बिलाची आकारणी जाता. हाका लागून चड उदक वापरता तांकां थाकाय मेळना. उदकाचो वापर उणो करता, तांकां थाकाय मेळटा. उदकाची बचत जावची, हो हे येवजणे फाटलो हेत आसा.

काँग्रेसीचे आठ आमदार भाजपान खरेदी केल्यात. कॉंग्रेसी कडेन आतां 3 आमदार उल्यात. हे तीन आमदार खरेदी करपा खातीर निधी एकठांय करपाचो हो प्रकार आसा, अशें अॅड. अमीत पालेकार हांणी सांगलें.

आमदार खरेदी खातीरचो खर्च वसुल करतात: आप

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सरकारान काँग्रेसीचे आमदार खरेदी करपा खातीर बरोच खर्च केला. हो पयसो उदकाचे दरवाडींतल्यान वसूल करपाक सरकार सोदता अशी टिका आम आदमी पक्षान केल्या.

सरकारान दरवाड फाटीं घेवची : युरी आलेमांव

महात्मा गांधीजींच्या जल्मदिसाचे आदले दिसा जाल्ली दरवाड दुर्दैवी आसा. 18 मिणटांच्या सोपुतविधी सुवाळ्याचेर सरकारान 6 कोटी रुपया खर्च केलाे. सरकाराचे तिजोरींत आतां पयसो ना. पयसो एकठांय करपा खातीर उदकाचे दर वाडयल्यात असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केलाे. ही दरवाड फाटी घेवपाक जाय. महात्मा गांधी आनी लालबहादुर शास्त्री हांणी आपले जिवीत गरिबां खातीर खर्च केलें. गरिबांक न्याय दिवपा खातीर एकठांय येवन झगडपाची गरज आसा. गरिबांच्या हेता खातीर दरवाड फाटी घेवची, अशें युरी आलेमांव हांणी म्हणलें.

फुकट उदक दिवपाक सक्षम नातः वेंझी व्हिएगश

फुकट उदक हो सरकाराचो जुमला आसा, अशें आतां सिद्ध जालां. सरकार सगल्या कडल्यान जे 40 टक्के घेता, ते बंद करचें. ‘नक्कल मे भी अक्कल चाहिए’, अशें आपाचे खासदार राघव चड्डा हांणी वेंचणुके पयलीं म्हणिल्लें. फुकट उदक दिवपाक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सक्षम नात हें आतां सिद्ध जाता, अशें बाणावलीचे आमदार वेंझी व्हिएगश हांणी म्हणलें.

दरवाड अन्यायकारक : विजय सरदेसाय

भाजप सरकाराच्या काळांत म्हारगाय वाडत आसा. काँग्रेसीचे आमदार खरेदी करपाक भाजप सरकारान कोट्यांनी रुपया खर्च केला. हो पयसो वसूल करपाची प्रक्रिया आतां सुरू जाल्या अशें गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी म्हणलें.