उदका स्रोत खात्याचो पावस, न्हंया विशींचो डाटा हॅक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डाटा परतून दिवपाक केली खंडणीची मागणी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयच्या उदकास्रोत खात्याचो पावस आनी न्हंयां कडेन संबंदींत डाटा हॅक करून हॅकर्सांनी क्रिप्टो करन्सीची (खंडणी) मागणी केली. हे विशीं उदकास्रोत खात्यान पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. पुलिसांनी अनवळख्या आड गुन्यांव दाखल केला.
उदकास्रोत खात्याच्या हुंवार निरिक्षण विभागाचो सर्व्हर हॅक करून हॅकर्सांनी न्हंयाे आनी पावसाच्या डाटाचेर ताबो मेळयलो. आनी तो डाटा परतून दिवपाक क्रिप्टो करन्सींत खंडणी दिवपाची मागणी केल्या. डाटा हॅक केल्ल्याचे कळटकूच राज्यभरांत खवदळ पडलो. उपरांत उदकास्रोत खात्यान हे विशीं सायबर पुलीस स्टेशनांत कागाळ दाखल केली. पुलिसांनी अनवळखी व्यक्ती आड गुन्यांव नोंद केला.
हुंवार निरिक्षण प्रणाली वरवीं गोंयांतल्या मुखेल न्हंयांचें निरिक्षण करतात. वट्ट 15 थळांचेर हे निरिक्षण जाता. हुंवार निरिक्षणा सयत पावसाची नोंद आनी हवामान मापकाचो डाटा पर्वरेंतल्या सेंटरांत अाशिल्ल्या सर्व्हरांत संग्रहीत करतात. थंयच्यान तो हैदराबादांतले कंपनी वरवी वेवस्थापीत करतात. ह्या सर्व्हराचेर ताबो मेळोवन हॅकर्सांनी उदकास्रोत खात्या कडेन खंडणीची मागणी केल्या. हो डाटा परतून मेळोवपाक सायबर पुलिसांनी झुजा पांवड्यार यत्न सुरू केल्यात.