उदकाची ओटीएस येवजण 1 जानेवारी सावन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हस्तुकीं फोंडकुलांच्या अॅपाचें उक्तावण

पणजी : उदकाचें थकीत बील फारीक करपा खातीरच्या ओटीएस येवजणेचो शुभारंभ 1 जानेवारी सावन सुरू जातलो. हे येवजणेक मंत्रीमंडळान पयलींच मान्यताय दिल्या. फोंडकुलांची म्हायती दिवपा खातीरच्या अॅपाचें उक्तावण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे हस्तुकीं 29 तारखेक जातलें. भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांणी मंगळारा पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली.

हे पत्रकार परिशदेक आमदार राजेश फळदेसाय हाजीर आशिल्ले.

उदकाच्या बिलाची थकबाकी वसूल करपा खातीर खात्यान एकरकमी बील फारीक करपी ओटीएस येवजण तयार केल्या. हे येवजणेक मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. आतां 1 जानेवारी सावन येवजणेची कारवाय सुरू जातली. थकीत बील फारीक करपा खातीर येवजणेंत तरेकवार पर्याय आसात. थकबाकी एक वा दोन हप्त्यांनी फारीक केली जाल्यार पुराय कळंतर माफ जातलें. उपरांत हप्त्यां खातीर 20, 40, 60 टक्के अशें कळंतर लागू जातलें.

जानेवारी म्हयन्यांत येवजणे खातीर अर्ज भरून नोंदणी करची पडटली. फेब्रुवारी सावन हप्ते फारीक करचे पडटले. कांय हप्ते भरून उपरांत बंद केले जाल्यार येवजणेचो लाव मेळचो ना. भरिल्ली रक्कम मात थकबाकींतल्यान वजा जातली. उरिल्ली रक्कम भरची पडटली. खूबशीं गिरायकां नेमान उदकाचे बील फारीक करिनात. आतां थकबाकीची रक्कम चड जाल्ल्या कारणान सगली रक्कम फारीक करप तांकां शक्य जायना. हे खातीर कळंतरांत सवलत दिवन भौशीक बांदकाम खात्यान ओटीएस येवजण तयार केल्या.

फोंडकुलांच्या अॅपाचें 29 तारखेक उक्तावण

रस्त्यांचेर जीं फोंडकुलां पडटात ती खात्याचे नदरेक हाडून दिवप लोकांक शक्य जावचें म्हूण खात्यान अॅप तयार केला. ह्या अॅपाचें केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे हस्तुकीं 29 डिसेंबराक उक्तावण जातलें. जुवारी पुलाच्या उक्तावणा वेळार अॅपाचें उक्तावण जातलें. अॅप तयार जावन खूबशे दीस जाल्यात. अॅपाची कारवाय आतां सुरू जातली. भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांणी ही म्हायती दिली. लोकांनी फोंडकुलांचे फोटे मारून ते व्हॉट्सअॅप नंबराचेर धाडप गरजेचें आसा. हाका लागून फोंडकुलांची रोखड्या रोखडी दुरुस्ती करप खात्याक शक्य जातलें.

बाबत रस्त्याक लागून जाल्लीं

फोंडकुलां बेगीन पुरयतले

रस्त्याच्या बाबत दर्जाक लागून जीं फोंडकुलां पडटात तीं पयलीं पुरयतले. फोंडकुलां तीन कारणाक लागून तयार जातात. कांय रस्त्यांचो दर्जो सामको बाबत आसता. हाका लागून फोंडकुलां तयार जातात. पावस पडलो वा उदक सांठून उरलें जाल्यार फोंडकुलां तयार जातात. हाका रस्त्याचो बाबत दर्जो जापसालदार आसता. कांय वेळार पायपलायन वा हेर कामांक लागून रस्तो खणचो पडटा. हाका लागून फोंडकुलां तयार जातात. उपरांत हीं फोंडकुलां पुरयतले. कांय जाण माती रकयतात वा रस्त्याचो गैरवापर करतात. हाका लागून फोंडकुलां तयार जातात. हीं फोंडकुलां शेवटाक पुरयतले.

जुवारी पुलाची दुसरी लेन मे 2024 मेरेन

जुवारी पुलाच्या एका लेनीचें उक्तावण बिरेस्तारा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे हस्तुकीं जातलें. पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचें काम मे 2024 मेरेन पुराय जातलें. हाचे पयलीं लेगीत दुसरी लेन पुराय जावप शक्य आसा. पुलाच्या एका लेनीक लागून येरादारीची कोंयडी उणी जातली. पूल उक्तो जालो काय ताचे वेल्यान चलप शक्य जावचें ना. हाका लागून लोकां खातीर लेगीत पूल उक्तो दवरपाचो निर्णय जाला.

जुवारीचेर 40 च्या वेगाची मर्यादा

जुवारी पुलाचेर वराक 40 किमि ही वेगाची मर्यादा आसतली. मडगांव वा वास्को सावन पणजे येवपा खातीर तीन लेनी आसतल्यो. एक लेन अवजड वाहनां खातीर (12 टना परस चड) आसतली. फोंडेंचे वटेन अटलसेतूच्या टाराची दुरुस्ती सुरू आसा.