उत्सवी हौशी कोंकणी नाटक सर्तींत ‘आगळें तूं वेगळें हांव’ पयलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, खबरां मेज ः भांगराळें गोंय अस्मिताय संस्थेन घडोवन हाडिल्ले हौशी उत्सवी नाट्य सर्तीत 28 नाट्य संस्थांनी वांटो घेतिल्लो. भाांगराळें गोंय अस्मिताय, मडगांव संस्था आयोजीत, श्रीमती सुमती रामा नायक यादस्तीक 5 वे उत्सवी हौशी गांव नाट्य सर्तीत, गोकुळवाडी सांखळेचें राधाकृष्ण मुरलीधर संस्थेचे ‘आगळें तूं वेगळें हांव’ हे नाटक जैतिवंत थारलें. जुनाच्या निमणे सप्तकांत मडगांवां जावपी खास सुवाळ्याांत जैतिवंतांक इनामां भेटयतले.

सविस्तर निकाल
उत्कृश्ट नाटक पयलें इनाम- आगळे तूं वेगळें हांव, राधाकृश्ण मुरलीधर संस्था, गोकुळवाडी साखळें, दुसरें इनाम पुर्णविराम, कला अविश्कार- मासोर्डे, वाळपय सत्तरी, तिसरें इनाम सं. कैवल्यदाता, महेश नाटय मंडळ, देऊळवाडो साकोर्डा धारबांदोड्यां हांका फावो जाले.
उमेद वाडोवपी पयलें इनाम आनी शाळा बुडली, श्री वाटारेश्वर महिला नाट्य मंडळ, सांतिनेज पणजी, दुसरें – सुंवारी, श्री दामोदर नाटय मंडळ मुर्डी कांसावली मुरगांव, आनी तिसरें – आस्त बाळगितां बाळगितां, श्री म्हात्राई काळभैरव महिला नाटयमंडळ, लामगांव दिवचल हांका फावो जालें.
उत्कृश्ट दिग्दर्शनाचे सागर लेखनाथ हळदणकार हांका पयलें इनाम, आगळें तूं वेगळें हांव नाटका खातीर, दुसरें विनय विष्णू गावस पुर्णविराम ह्या नाटका खातीर आनी तिसरें उमेश अनंत नायक सं. कैवल्यदाता नाटका खातीर फावो जाले.
उत्कृष्ट उजवाड येवजण नितीन शिवराम नायक हांकां आस्त बाळगितां बाळगितां ह्या नाटका खातीर फावो जालें. उजवाड येवजण प्रशस्तीपत्रक गौतम गावडे हांकां सुंवारी ह्या नाटका खातीर फावो जाले.
उत्कृश्ट नेपथ्य नितीन च्यारी हांका अवचीन चाळ, श्री रवळनाथ प्रासादिक नाटय मंडळ, बाजारवाडो नागेशी बांदोडें फोंडें ह्या नाटका खातीर फावो जाले. नेपथ्य प्रशस्तीपत्रक महेंद्र मो. पेडणेकार हांका सुंवारी ह्या नाटका खातीर फावो जाले.
उत्कृश्ट पार्श्वसंगीत साहील कलंगुटकार हांकां आगळे तूं वेगळें हांव ह्या नाटका खातीर फावो जाले. पार्श्वसंगीत प्रशस्तीपत्रक सागर गावस हांकां पुर्णविराम ह्या नाटका खातीर फावो जालें.
उत्कृश्ट न्हेसवण आनंद गावडे सत्य माड्डितां माड्डितां, श्री नवदुर्गा नाट्य मंडळ वडाळवाडो मडकय फोंडें हांका फावो जाले. उत्कृष्ट रंगवण प्रदीप गोवेकर हांकां सं. कैवल्यदाता ह्या नाटका खातीर फावो जाले. उत्कृश्ट नाटय संहिता – खास सर्तीखातीर बरयल्ली संहिता.
महेश चंद्रकांत नाईक हांकां आनी शाळा बुडली ह्या नाटका खातीर मेळ्ळें. जाल्यार उत्कृष्ट आयोजक गांव पुलिस पुलिस मार पिल्लूक, इंद्रेश्वर हौशी नाट्य मंडळ इंद्रावाडो गांवडोंगरी काणकोण हांकां फावो जाले.
उत्कृश्ट कोंकणी नांदी सं. कैवल्यदाता नाटकाक जय देवा श्री महादेवा श्री रवळनाथा देवा पांयार तुज्या ओंपता आमची ही नाटय सेवा ह्या नांदी खातीर फावो जाले. जाल्यार उत्कृश्ट कोंकणी नांदी, प्रशस्तीपत्रक आतां करपाचें कितें? नाटकाक श्री राम साई नाटय कला मंडळ आकें, मडगांव हांकां नमन तुका रे श्री गणेशा, धावन योरे आतां ह्या नांदी खातीर फावो जाले.
दादले गटांत उत्कृश्ट अभिनय पयलें विनय विष्णू गावस (मनोहर), नाटक – पुर्णविराम (कला अविश्कार मासोर्डे वाळपय सत्तरी), दुसरें केवल नाईक (सदा) नाटक – तुदू इस्ता बे (नागेश कला मंच, नागेशी बांदोडें फोंडें) हांकां फावो जाले.
बायलां गटांत उत्कृश्ट अभिनय पयलें आरती अ. नायक (राजाश्रीयाळ) नाटक – सं. कैवल्यदाता (महेश नाटय मंडळ देऊळवाडो, साकोर्डा धारबांदोडें), दुसरें अश्मी अनंत गावस (अनिता) नाटक – पुर्णविराम (कला अविश्कार मासोर्डे वाळपय सत्तरी) हांकां फावो जाले.
उत्कृष्ट अभिनय बालकलाकार दुर्वा विराज नार्वेकार (चिऊ) नाटक गो कोरोना गो श्री महागणपती संस्था चावडी पाळी सुर्ला, दुसरें अदिरा नायक (पिंकी) नाटक सत्य माड़िडतां माड़िडतां श्री नवदुर्गा नाटय मंडळ वडाळवाडो मडकय फोंडें, आनी तुसरें देवर्शी दें. मापारी (चिल्लया) नायक सं. कैवल्यदाता (महेश नाटय मंडळ देऊळवाडो, साकोर्डा धारबांदोडें) हांकां फावो जालें.
उत्कृश्ट विनोदी कलाकार प्रशस्तीपत्रक अमेय प्रमोद बांदोडकार (पेद्रू) एक चूक भयानक रूप, साखळ्या दत्त प्रासादिक संस्थान, रासई लोटली साश्टी हांकां फावो जाले. जाल्यार उत्कृश्ट अभिनय दादलो प्रशस्तीपत्रक संजय गांवकार (पिसो) पुलिस पुलिस मार पिल्लूक, शैलेश वेरेकार (कुरकुरे) अवचीन चाळ, अंकूश ओझरेकार (रामू) कर्माचो खेळ, अश्वीन गावडे हांसत रावुया, गुरुदास गावस (भाऊ) भाऊची धमाल भासुची कमाल, विश्वेश सु. नायक (खुशाली) सुंवारी, निलेश गोकुळदास मडकईकार (बाबा) आतां करपाचें कितें?, विपुल विठ्ठल कुडतरकार (दामू) फटय फटय फटयलो, दुर्वेश उसपकार (रामा) मेलो उल्लो एकूच, दिपक प्रियोळकार (संजू) अॅ! अशें कशें?, साहील नाईक (बाबा) आतां करपाचें कितें? विभव गावडे (नंदू) तुदू इस्ता बे, मोहीत भालचंद्र नायक (रामू) घर जांवय, राजेंद्र भोसले (मामा) आमच्या लग्नाचें खतखतें, कार्तिक च्यारी (सुशांत) आमच्या लग्नाचें खतखतें हांकां फावो जाल्यात
उत्कृष्ट अभिनय बायल प्रशस्तीपत्रक शनाया नवीन केरकार (चेडो) आकू आमचें डाकू, सुलभा रूपेश केरकार (आकृ) आकू आमचें डाकू, अर्पिता गवस (नंदिनी) भाऊची धमाल भासुची कमाल, अंजली नायक हांसत रावुया, गायित्री रमेश नायक (निलम) आनी शाळा बुडली, सुषमा संजय म्हामल (लक्ष्मी) आनी शाळा बुडली, तेजा मणेरकार (पिंकी) भैया म्हजो सुपरस्टार, रश्मी रमेश दळवी (ललिता) होम शांती होम, गंधिशा गावडे (लिना) सत्य माड्डितां माड्डितां, स्वराली साने (नारद) सं. कैवल्यदाता, संयुक्ता पागी (सीमा) अॅ! अशें कशें ?, पूनम आनंद शेट नार्वेकार (आई) आगळें तूं वेगळें हांव, स्नेहा रामचंद्र सांगोडकार (कोमल) आगळें तूं वेगळें हांव, पुजा मनोज उसपकार (कल्पना) आगळें तूं वेगळें हांव, द्रव्या दिनेश नायक (अपेक्षा) आस्त बाळगितां बाळगितां, प्रियांकी कारापुरकार (शशिकला) आतां करपाचें कितें?, विशाखा वि. वळवईकार (सुजत) आकू आमचें डाकू, चैताली चंद्रकांत परवार (पेडणेकार) आदार एअरलाईन्स, यश्वी शेट (धुपारणे) तळयेंतलीं भुतां, चैताली चोडणकार (गुलाब) तळयेंतलीं भुतां हांकां फावो जाल्यात.