उत्तर प्रदेशांतली शापीत न्हंय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतांत जायत्यो न्हंयो आसात. तातूंतल्यान आमकां पिवपाक उदक मेळटाच, पूण पिकांकय उदक मेळटा. जायते लोक न्हंयचे देगेर न्हावपाक वतात, कपडे धुतात. कुंभ आनी महाकुंभ हेय न्हंयेचे देगेर जातात. आमच्या देशांत न्हंयांक आवय म्हणटात. सणाच्या वेळार न्हंयांचीय पुजा करतात. पूण, भारतांत एक न्हंय आसा, जी शापित म्हणटात. लोक हे न्हंयेक इतले भियेतात की तिच्या उदकाक हात लेगीत लायनात. हे न्हंयेच्या उदकाक हात लावप अशुभ, अशें लोक मानतात.
हे न्हंयचें नांव कर्मनाशा. ती उत्तर प्रदेश राज्यांत आसा. उत्तर प्रदेश आनी बिहारांतल्यान व्हांवता, पूण चडशी न्हंय यूपींत पडटा. ती उत्तर प्रदेशांतल्या सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी आनी गाझीपूर ह्या वाठारांतल्यान व्हांवून बक्सर गांवांत गंगेक मेळटा. न्हंयचें नांव कर्म आनी नाश ह्या दोन उतरांनी तयार जालां. अक्षरशः हाचो अर्थ काम इपाडपी वा कामाचो नाश करपी न्हंय असो जाता. हे न्हंये विशीं लोकांचोय असोच विचार आसा. कर्मनाशा न्हंयच्या उदकाक हात लायल्यार वेव्हार बिघडटले अशें लोक मानतात. ह्या कारणाक लागून लोक न्हंये पसून पयसूच रावतात. न्हंयेचे उदक ते कसल्याच कामा खातीर वापरनात.
कर्मनाशा न्हंयची आख्यायिका…..
कर्मनाशा न्हंय शापित जावपा फाटल्यान एक आख्यायिका आसा. राजा हरिश्चंद्राचो बापूय सत्यव्रतान एक फावट आपल्या गुरू वशिष्ठा कडेन आपूण कुडी सयत सर्गात वचपाची इत्सा उक्तायली अशें म्हण्टात. गुरून तांची इत्सा पुराय करपाक न्हयकार दिलो. तेन्ना राजा सत्यव्रतान गुरू विश्वामित्राक हीच विनंती केली. विश्वामित्राक वशिष्ठा कडेन दुस्मानकाय आशिल्ली, देखून ताणें आपल्या तपश्चर्येच्या बळग्यार सत्यव्रताक सरळ स्वर्गाक धाडलो.
हें पळोवन इंद्रदेवाक राग आयलो आनी ताणें राजाची तकली उलटी करुन ताका धर्तरेचेर धाडलो. उपरांत विश्वामित्रान आपल्या तपा वरवीं राजाक सर्ग आनी धर्तरी हांचे मदीं आडायलो आनी उपरांत देवां कडेन झूज केलें. राजा सत्यव्रत मळबांत उलटो लटकत आशिल्ल्यान ताच्या तोंडांतल्यान लाळ पडटाली. लाळेक लागून थंय एक न्हंय तयार जाली. तेन्ना गुरू वशिष्ठान राजा सत्यव्रत हाका चांडाळ जावपाचो शाप दिलो. ही न्हंय लाळ पडिल्ल्यान तयार जाली आनी राजाक दिल्ल्या शापा खातीर ही न्हंय शापित आसा अशें लोक मानतात. आज पसून लोक तिचे पसून पयसूच रावतात.