उत्तरेत भाऊ निश्चीत, दक्षिणेंत बाबूचें दालें जड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-दक्षिणेंतल्या उमेदवारी विशीं अजून निर्णय जावंक ना

पणजी: उत्तर गोंयांत भोवसंख्य हिंदू मतदार आशिल्ल्यान काँग्रेस परस भाजपाची ताकद चड आसा. दक्षीण गोंयांत मात अशी स्थिती ना. कुंकळ्ळी, कुडतरी, वेळ्ळी, बाणावली, नुवें, नावेली, कुठ्ठाळी ह्या सात मतदारसंघांत ख्रिस्ती मतदारांचो आंकडो व्हड आसा. 2019 च्या लोकसभा वेंचणुकेंत ह्या सात मतदारसंघांत काँग्रेसीचे फ्रान्सीस सार्दीन हांकां आघाडी मेळिल्ल्यान ते जैतिवंत जाले. ख्रिस्ती मतदारांचीं मतां मेळोवपाचेर दक्षीण गोयांत भाजपाचे येस निंबून आसा.

2019 चे तुळेंत आतां भाजपाची स्थिती घटमूट आसा. तेन्ना काँग्रेसीत आशिल्ले दिगंबर कामत (मडगांव), रवी नायक (फोंडें), अालेक्स रेजिनाल्ड (कुडतरी) हे भाजपांत आसात. तशेंच मगोचे सुदिन ढवळीकार हे आतां भाजपा वांगडा आसात. तेन्ना ते भाजपाच्या विरोधांत आशिल्ले. तेन्ना इजिदोर फर्नांडिस (काणकोण), क्लाफासियो डायस (कुंकळ्ळी), विल्फ्रेड डिसा (नुवें), अालेक्स रेजिनाल्ड (कुडतरी), दिगंबर कामत (मडगांव), लुईझीन फालेरो (नावेली), चंद्रकांत कवळेंकार (केपें), रवी नायक (फोंडें), फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज (वेळ्ळी) हे काँग्रेसीचे आमदार आशिल्ले. राष्ट्रवादीचे चर्चील आलेमांव (बाणावली) हांचो लेगीत काँग्रेसीक तेंको आशिल्लो. आतां दिगंबर कामत, रवी नायक हे भाजपाचे आमदार आसात जाल्यार रेजिनाल्ड भाजपा वांगडा आसा. सुदिन ढवळीकार (मडकय) हे सरकारांत मंत्री आसात. सुभाष फळदेसाय (सांगें), रमेश तवडकार (काणकोण), संकल्प आमोणकार (मुरगांव), कृष्णा साळकार (वास्को), अपक्ष आंतोन वाझ (कुठ्ठाळी), गणेश गांवकार (सांवड्डें), निलेश काब्राल (कुडचडें) , मंत्री गोविंद गावडे (प्रियोळ), मंत्री अालेक्स सिक्वेरा (नुवें), सुभाष शिरोडकार (शिरोडें) हांचो तेंको भाजपाक आसा.

काँग्रेसीचो विचार केलो जाल्यार आतां युरी आलेमांव (कुंकळ्ळी), एल्टन डिकॉस्ता (केपें) हे दोन आमदार दक्षीण गोंयांत आसात. ते भायर गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाय (फातोड्डें), आपाचे वेंझी व्हिएगश (बाणावली) आनी क्रुज सिल्वा (वेळ्ळी) हांचो काँग्रेसीक तेंको आसा. आमदारांचो आंकडो विचारांत घेतल्यार दक्षिणेंत भाजपाची स्थिती काँग्रेसी परस बरी आसा. फ्रान्सीस सार्दीन 10 हजार मतांच्या फरकान जैतिवंत जाल्ले. हो फरक पयस करपाच्या हेतान उमेदवाराची निवड जातली.

उत्तरेचो विचार केलो जाल्यार काँग्रेसीची अवस्था फाटल्या वेंचणुके परस आतां बाबत आसा. 2019 म निळकंठ हळर्णकार (थिवी), प्रतापसिंग राणे (पर्ये), टोनी फर्नांडीस (सांताक्रुज), जेनिफर मोन्सेरात (ताळगांव), फ्रान्सीस सिल्वेरा (सांत आंद्रें) हे काँग्रेसीचे आमदार आशिल्ले. आतां कार्लास फेरेरा (हळदोणें) हे एकटेच काँग्रेसीचे आमदार आसात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (सांखळी), भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे (वाळपय), देविया राणे (पर्ये), प्रेमेंद शेट (मयें), निळकंठ हळर्णकार (थिवी), जोशुआ डिसोझा (म्हापशें), मंत्री रोहन खंवटे (पर्वरी), मायकल लोबो (कळंगूट), डिलायला लोबो (शिवोली), केदार नायक (साळगांव), जेनिफर मोन्सेरात (ताळगांव), मंत्री बाबूश मोन्सेरात (पणजी), रूडाल्फ फर्नांडीस (सांताक्रुज), प्रवीण आर्लेकार (पेडणें) हे भाजपाचे आमदार आसात. तशेंच अपक्ष डॉ. चंद्रकांत शेट्ये (दिवचल) आनी मगोचे जीत आरोलकार (मांद्रें)) हांचो भाजपाक तेंको आसा. आरजीन उमेदवार दवरिल्ल्यान विरेश बोरकार (सांत आंद्रें) हांचो तेंको लेगीत काँग्रेसीक मेळचो ना.

2019 आनी सध्याच्या 2024 स्थितींत बरोच फरक आसा. फाटलीं 2019 त लोकसभा वेंचणूक जाली तेन्ना काँग्रेस आतां परस घटमूट आसली. आतां भाजपाचे जे संभाव्य उमेदवार आसात ते चंद्रकांत कवळेंकार विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्ले. लोकसभा वेंचणुके उपरांत चंद्रकांत कवळेंकार हांचे फुडारपणा खाला काँग्रेसीच्या 10 आमदारांनी वेगळो गट करून भाजपांत प्रवेश केलो. लोकसभा वेंचणुके पयलीं फकत दयानंद सोपटे आनी सुभाष शिरोडकार हांणी आमदारकेचो राजिनामो दिवन भाजपांत प्रवेश केलो. शिरोडें मतदारसंघांत पोटवेंचणुकेंत मगोन उमेदवार दवरिल्ल्यान मगो पक्ष लेगीत भाजपा सयत नाशिल्लो. तशेंच आरजी लेगीत जल्माक येवंक नाशिल्लो.