उक्ताडार उडयिल्ल्या टायरांक लागून भलायकेक धोको

हेडलँड सड्यार उक्ताडाचेर उडयिल्ले टायर. (मिलिंद काकोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांवः हेडलँड सड्यार उक्ताडार उडयिल्ल्या टायरांक लागून लोकां मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. त्या टायरांनी पावसाचें उदक सांठून उरिल्ल्यान डेंग्यू, मलेरिया सारकीं दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा. ताका लागून ते टायर थंयच्यान ताकतिकेन काडून उडोवपाची मागणी लोकांनी केल्या. हेडलँड सड्या वयल्या श्री लक्ष्मीनारायण देवळा लागसारच्या एका घरा कुशीक व्हड व्हड टायर उक्ताडार उडयल्यात. त्या टायरांनी पावसाचें उदक सांठला आनी जळारां वाडल्यांत. भलायकी खात्यान ते सुवातेचेर भेट दिवन वखदांची फवारणी करची तशेंच ते टायर काडून उडोवचे, अशी थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या.