उंचेल्यापदा वेल्यांचो गैरवेव्हार उक्ताडार येतलोः विश्वजीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बेकायदाे जमीन रुपांतरणाची चवकशी निमाण्या पांवड्यार; ओडीपींत दुरुस्ती करपाची प्रक्रिया सुरू

पणजी : बेकायदाे जमीन रुपांतरण प्रकरणांत उंचेल्यापदा वेल्यांचो गैरवेव्हार उक्ताडार येतलो. नगर नियोजन खात्या वरवीं गैरवेव्हारांची चवकशी निमाण्या पांवड्यार पावल्या. बेकायदो कामां करपी लोकांक आमी वेंचून दितात ताचो लोकांनी विचार करपाची गरज आसा अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें.

ओडीपींत दुरुस्ती करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. दुरुस्ती पुराय जाले उपरांत ओडीपीचे मसुदे निश्चीत जातले अशें नगर नियोजन मंत्र्यान सांगलें.

बेकायदाे जमीन रुपांतरणाची चवकशी नगर नियोजन मंडळा वरवीं सुरू आसा. नगर नियोजन खात्यान विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांकां दोन बांदकामां विशीं नोटीस जारी केल्या. मातयेचो भराव घालप, बेकायदाे रुपांतरण वा दोंगर कापपा विशीं कागाळ करपा खातीर मंत्र्यान ईमेल जाहीर केला. ह्या ईमेलीचेर 60 वयर कागाळी आयल्यात. ह्या सगल्या कागाळींची दखल घेवन चवकशी करपाची हमी नगर नियोजन मंत्र्यान दिल्या.

जमीन विक्री गैरवेव्हारांची चवकशी करपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खासा तपास पंगड स्थापन केला. ह्या पंगडान विक्रांत शेट्टी हाचे सयत पुराभिलेख खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक अटक केल्या. खासा तपास पंगडाच्या कामाचो नियाळ घेवपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज बसका आपयल्या.

एके वटेन नगर नियोजन मंडळा वरवीं जमीन रुपांतरणाची चवकशी सुरू आसतना एसआयटी वतीन जमीन विक्री गैरवेव्हार प्रकरणांची चवकशी सुरू आसा. हाका लागून ह्या प्रकरणांनी वेगळेंच वळण घेतलां.

नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी फाटल्या म्हयन्यांत ओडीपीचे मसुदे तशे तयार ओडीपी रद्द करपाचो निर्णय घेतलो. ओडीपींनी जाल्ले गैरवेव्हार दुरुस्त करपा खातीर तांणी समिती स्थापन केली. ओडीपींची अधिसुचोवणी जारी जाले उपरांत कांय गजाली आराखड्यांत घुसयल्यो. हांची दुरुस्ती करपाची प्रक्रिया सुरू आसा.

कळंगूट, कांदोळी, पर्रा – हडफडें – नागवा आनी मुरगांव ओडीपी रद्द केल्यात. चवकशी समितीचो अहवाल आयले उपरांत ओडीपी विशीं निर्णय जातलो. पणजी, कदंब पठार, म्हापशें, मुरगांवचे ओडीपी नगर नियोजन खात्या वरवीं परतून तयार जातल्यो. कायद्याच्या कलम 33 प्रमाण हे ओडीपी तयार जातले. ओडीपी तशेंच गैरवेव्हारा विशीं विधानसभेंत अहवाल सादर जातलो अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें.

आमी कोणाक वेंचून दितात हाचो विचार लोकांनी करचो

आतां मेरेन बेकायदो जमीन रुपांतरण आनी बांदकाम प्रकरणांत विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांकां नोटीस जारी जाल्या. हेर कागाळींचो तपास सुरू आसलो तरी ठोस अशी कारवाय जावंक ना. हे फाटभुंयेर गैरवेव्हारांत उंचेल्यापदा वेल्यांचो आस्पाव आसा. उंचेल्यापदा वेल्यांचीं नांवां आनी गैरवेवहार उक्ताडार येतलो अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी जाहीर केलां. कसल्या लोकांक आमी वेंचून दितात, ताचो लोकांनी विचार करचो असो उलो तांणी मारला. हाका लागून आमदार तशेंच राजकी पक्षांचे फुडारी जमीन रुपांतरण गैरवेव्हारांत आसात हें स्पश्ट जाता. तरी अजून मेरेन नांवां उक्तीं जावंक नात.