इन्फंट जिझस हायस्कुलाक दोट्टी वस्तादपण

अण्डर 17 साश्ट तालुको पांवड्या वयली टॅनिकोयट सर्त जिखपी इन्फंट जिझस हायस्कुलाचो चल्यांचो आनी चलयांचो पंगड.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कुंकळ्ळीच्या इन्फंट जिझस हायस्कुलान 17 वर्सां पिराये सकयले चल्यांच्या आनी चलयांच्या साश्ट तालुको पांवड्या वयले टॅनिकोयट वस्तादपण सर्तीचो किताब जिखलो. सर्त फातोड्डेंच्या मल्टीपर्पझ हॉलांत जाली.

चल्यांच्या गटांत इन्फंट जिझस हायस्कुलान मडगांव्या रवींद्र कळेकार ज्ञानमंदीराक 2-1 अशा सेटांनी हारयलें. जाल्यार चलयांच्या गटांतले फायनलींत इन्फंट जिझसान मडगांवच्या फातिमा कॉन्वेंट हायस्कुला आड 2-1 फरकान जैत जोडलें.

राहुल निशाद, सुरेश राठोड, यासिफ अन्सारी, नंदिनी भारती, बबली यादव, प्रियांका बसनवरा आनी तोशीन बानू हांणी इन्फंट जिझस हायस्कुलाचें प्रतिनिधित्व केलें.