इन्क्विझिशनाचो साक्षिदार आशिल्ल्या हात कातरो खांब्याचें संवर्धन करतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः इन्क्विझिनाच्या काळांत गोंयकारांचे छळणुकेचो साक्षिदार आशिल्ल्या पोरण्या गोंयांतल्या हात कातरो खांब्याचें संवर्धन करपा खातीर हिंदू जनजाग्रुती समितीचे बसकेंत समिती वेंचून काडल्या. इन्क्विझिशनाच्या काळांत हिंदू तशेंच किरिस्तांव केल्ल्यांक ख्यास्त दिवपा खातीर वापरल्लो हात कातरो खांव्या कडेन पुरातत्व विभाग तशेंच गोंयच्या पुरातत्व विभागान पुरायपणान आडनदर केल्या. कांय लोक ह्या खांब्याचो इतिहास पुसोवन वोडोवपाचे यत्न करतात. तांचे हें षडयंत्र येसस्वी जावचें न्हय तशेंच खांब्याच्या इतिहासीक दायजाचे जतन करपा खातीर आयोजीत केल्ले बसकेंत संवर्धन समिती वेंचून काडल्या. हे बसकेक गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले हिंदूनिश्ठ संघटनाचे प्रतिनिधी तशेंच इतिहास मोगी हाजीर आशिल्ले.
सुरवेक हिंदू जनजाग्रुती समितीचो राष्ट्रीय म्हणयारो रमेश शिंदे हांणी हात कातरो खांब्याचें इतिहासीक म्हत्व सांगलें. 16व्या शेंकड्यांतल्या पोरणे गोंय चर्चींच्या संवर्धना खातीर पुरातत्व विभाग कोट्यांनी रुपये खर्च करता. मात 13व्या शेंकड्यांतल्या हात कातरो खांब्या कडेन मात हाडनदर चल्ल्या. 1547 वर्सा पोर्तुगिजांनी नार्वेच्या श्री सप्तकोटेश्वर देवळाचो विध्वंस केलो. त्या देवळाचो एक खांबो तेन्ना इन्क्विझिशनाचें न्यायालय आशिल्ल्या पोरण्या गोंयांत हाडल्लो.  उपरांत जे हिंदू धर्मांतराक विरोध करतात व किरिस्तांव केल्ले लोक आपल्यो हिंदू परपरंरा सोडपाक तयार नात म्हणून तांची शारीरिक छळणूक करपा खातीर ह्या खांब्याचो वापर करपाक लागले. सध्या ह्या खांब्या कुशीक नवो खांबो म्हणून एक फातर लावून नवो इतिहास तयार करपाचे यत्न चल्ल्यात अशें शिंदे हांणी सांगलें.
हात कातरो खांबो गोंयांतल्या लोकांच्या पूर्वजांचे यादी कडेन जोडिल्लो आशिल्ल्यान ताचें जनत आनी संवर्धन करपाची गरज आसा. दुसऱ्या म्हाझूजा वेळार हिटलरान ज्यूंचेर केल्ल्या अत्याचारांची म्हायती संवसाराक मेळची हे खातीर जर्मनींत  ‘ऑशविच’ ह्या छळछावणीचें रुपांतर संग्रहालयांत केलां. भारतांतल्या गोंयांत मात इन्क्विझिशनाचे यादी कडेन जोडल्ल्या एकसुऱ्या यादस्तिकाचें संरक्षण लेगीत करनात. ते खातीर गोंयांतल्या हिंदूंनी फुडाकार घेवन हात कातरो खांब्याचे संवर्धन करपा खातीर समितीच्या माध्यमांतलत्यान काम करचें अशें आवाहन शिंदे हांणी केलां.
बसकेक हाजीर आशिल्ल्यानी हात कातरो खांब्याचें संवर्धन करपाक तेको जाहीर केलो. स्वराज्य संघटनेच्या प्रशांत वाळके हांणी हात कातरो खांब्याचें संवर्धन करून ताका संवसारीक पांवड्यार म्हत्व मेळोवन दिवन पर्यटनाचे नदरेन म्हत्वाची थळ करपाचें आवाहन केलें. प्रवीण चंदा. माधव विर्डीकार, जयेश थळी, शिवप्रसाद जोशी, राजीऴ झा, प्रा. नितीन फळदेसाय, प्रा. संदीप पाळणी, हांणी हात कातरो संवर्धन समितीच्या माध्यमांतल्यान फुडलो वावर करपाचे इत्सा उक्तायली.