इन्क्विझिशनाक जापसालदार आशिल्ल्या झेवियराचें उदात्तीकरण थांबोवपाक जाय हिंदू जन जाग्रुती समितीच्या रमेश शिंदे हांचें मत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय पत्रक
पणजीः फ्रान्सिस झेवयर हो गोंयचो सायब जावपाक शकना. गोंयच्या हिंदूंचेर अत्याचार करपी ‘इन्क्विझिशन’  सुरू करपी झेवियराचें  उदात्तीकरण करपाचें बंद जावपाक जाय अशें हिंदू जन जाग्रुती समितीचो राष्ट्रीय म्हणयारो रमेश शिंदे हांणी म्हणलां. हिंदू रक्ष म्हाआघाडी वतीन प्रा. सुभाष वेलिंगकार हांणी झेवियर विशीं जें सांगलां ते बोरोबोर आसा. ‘गोवा फाइल्स’ हे मंगळाराक (3 मे) जावपी कार्यावळीक हिंदूंनी व्हडा संख्येन हाजीर रावचें अशें आवाहन तांणी केलां.
वेलिंगकार हांचेर वेगवेगळे पक्ष आनी किरिस्तांव फुडाऱ्यांनी विखारी टिका करपाक सुरवात केल्या. तांणी जो इतिहास हासा ताचेर भाश्य केलां. पोरण्या गोंयांत आशिल्लो हात कातरो खांबो झेवियर हाच्या तेपार गोंयांतल्या हिंदूंचेर जाल्ल्या अत्याचाराची साक्ष दिता. जायत्या अत्याचारांची प्रतिका ना केल्यांत. हात कातरो खांब मोडून उडोवपाचो यत्न हाचे पयलींच्या सरकारानी केलो. हिंदुनिश्ठ संघटनांनी तो येसस्वी जावपाक दिलो ना. आमी कोणाल्या श्रद्धा सुवातांचेर टिका करनात, मात आमचो धर्म, संस्कृती आनी समाज भावांचे हाल करून तांकां मारपी झेवियराक गोंयचो सायब म्हणिल्लें मानून घेवचे नात अशें शिंदे हांणी सांगलां.
गोंयचे मुक्ती चळवळींत किरिस्तांव भाव आशिल्ले तांचो आमकां अभिमान आसा.  ‘फादर ऑफ गोवन नॅशनलिझम’ म्हणटात त्या टी बी कुन्हा हांणी आपल्या पुस्तकांत इन्क्विझिशनरुपी अत्याचारां विशीं बरोवन दवोरलां. जे बरें नाशिल्लें ताका गोंयच्या किरिस्तांव समाजान अयोग्य अशेंच मानपाक जाय अशेंय तांणी सांगलां.
राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदू नवें वर्स येवकार समिती, शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान, हिंदू राष्ट्र संघटना, दिवचल; स्वराज्य संघटना, म्हापशें, सुराज्य संग्राम गोंय,  छत्रपती कला आनी सांस्कृतीक मंडळ, माशेल, गोमंतक मंदिर महासंघ, रणरागिणी, सनातन संस्था, हिंदू विधीज्ञ परिषद, राष्ट्रीय पत्रकार मंच, हिंदू जन जाग्रुती समिती, श्रीकृष्ण सेल्फ हेल्प ग्रुप- खोर्ली, म्हापशें, श्रीब्राह्मण सेल्फ हेल्प ग्रुप-,खोर्ली,  श्री दत्तगुरु सेल्फ हेल्प ग्रुप, भंडारवाडो-, अस्नोडें, सिद्धिविनायक सेल्फ हेल्प ग्रुप, म्हापशें; एकता सेल्फ हेल्प ग्रुप- अस्नोडें, साईदत्त सेल्फ हेल्प ग्रुप ह्या संघटनांनी  सुभाष वेलिंगकार हांका तेंको जाहीर केला.

पोरण्या गोंयांतले सभेंत वेलिंगकाराचो निशेध
भांगरभूंय प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः पोरण्या गोंयांत गांधी सर्कला कडेन आयतारा जाल्ले सभेंत सुभाष वेलिंगकार हांणी गोंयचो सायब सेंट फ्रान्सिस झेवियर हांचे विशीं केल्ल्या विधानाचो संबंदीत लोकांनी जाहीर निशेध केलो. वेलिंगकार हांणी झेवियर हाचें विशीं नाका ती विधानां करून गोंयचो जातीय एकचार इबाडपाचो यत्न चलयला असो आरोप समाज वावुरपी तारा केरकार हिणे हे सभेंत केलो.
वेलिंगकाराचें विधान गोंयची शांतताय आनी लोकां मदल्या एकचारांत फूट घालून गोंयकारांक वेगळे करपी आसा. मुक्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या समाजांतली शांतताय इबाडची न्हय हे खातीर अधिकाऱ्यांक शांतताय बसका घेवपाक लावचें अशें आवाहन केरकार हिणे केलां. झेवियराचो विशय उस्तून काडचे सुवातर वेलिंगकार हांणी दोंगोर कापप, पर्यावरणाची चलिल्ली नाशाडी, बेरोजगारी हे प्रश्न हातांत घेवचे अशें तांणी वेलिंगकार हांका सांगलां.
जातीय एकचाराची गोंय ही देख आसा. वेलिंगकार हाच्या विधानान किरिस्तांवांच्योच न्हंय जाल्यार सगल्या धर्मांतल्या लोकांचो भावना दुखयल्यात अशें सांगून तृणमूल काँग्रेसाचो फुडारी समील वऴवयकार हांणी वेलिंगकार हांच्या विधाना फाटल्याक कट कारस्थान आसा असो आरोप केलो.
धर्माच्या नांवान वेलिंगकार हांणी गोंयकारां मदीं फूट घालची न्हय अशें काँग्रेस फुडारी विशाल वळवयकार हांणी सांगलां. सेंट फ्रान्सिस झेवियर ही सासणा खातीर गोंयचो सायब आसतलो. तो गोंयचो सायब न्हय अशें सांगपी वेलिंगकार कोण, अशो प्रश्न अँथनी डिसिल्वा हांणी विचारला. झेवियर ह्या विशयाचेर जाहीर भासाभास करपाचें आव्हान अना ग्राशियस हांणी वेलिंगकार हांका दिलां.