इत्सूक उमेदवाराची जिखून येवपाची तांकीचेर छाननी समितीचे बसकेंत चर्चा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-काँग्रेस इत्सुकां कडल्यान उमेदवारी खातीर लॉबींग ना

पणजी: उमेदवारी खातीर इत्सूक आशिल्ल्या उमेदवारांची जिखून येवपाची तांक आनी दुबळेपणाचेर काँग्रेस छाननी समितीचे बसकेंत आयज चर्चा जातली. छाननी समितीचे बसकेंत चर्चा जाले उपरांत नांवां केंद्रीय वेंचणूक समितीक धाडटले. आयचे बसकेंत जावपी चर्चा गुपीत आसतली, अशी म्हायती गोपांनी दिली.

छाननी समितीचे अध्यक्ष मधुसुदन मिस्त्री हांचे फुडारपणा खाला बसका जातली. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार, प्रभारी माणिकराव ठाकरे आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांची बसकेक हाजेरी आसतली. उमेदवारी खातीर उत्तर गोंयच्यान 8 आनी दक्षीण गोंयच्यान 8 अर्ज आयल्यात. ह्या अर्जांचेर चर्चा जातली. उमेदवारांची जिखून येवपाची तांक आनी दुबळेपण हाचेर बसकेंत विचार जातलो. प्रदेश अध्यक्ष ह्या नात्यान आपूण मत मांडटलो, अशें प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार हांंणी सांगलें.

उत्तर गोंयच्यान अॅड. रमाकांत खलप आनी विजय भिके ह्या दोगां मदीं चुरस आसा. विजय भिके हे दिल्लींत दाखल जाल्यात. अॅड. रमाकांत खलप मात गोंयांतूच आसात. दक्षीण गोंयांत खासदार फ्रान्सीस सार्दिन आनी कॅप्टन विरियातो फर्नांंडिस हांचे मदीं चुरस आसा. हे दोगूय सध्या गोंयांतूच आसात. आदले प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी लेगीत उमेदवारी खातीर अर्ज दाखल केला. गिरीश चोडणकार दिल्लींत आसात. छाननी समितीचे बसकेंत ते आसचे ना.

काँग्रेस उमेदवारी खातीर इत्सुकां कडल्यान दर खेपे दिल्ली भोंवडी तशेंच फुडाऱ्यांच्यो भेटीगांठी सुरू आसतात. हे खेपे मात बसके पयलीं एकटेच विजय भिके दिल्लींत पावल्यात. हेर इत्सुक गोंयातूच आसात. हाका लागून उमेदवारी खातीर इत्सुकां कडल्यान कसलेच प्रकारचे लॉबींग ना.

आपूण खासदार आसा. बरेच वेंचणुको आपणे जिखल्यात. ख्रिस्ती तशेच हिंदू मतदारांचो तेंको आशिल्ल्यान आपणाकूच उमेदवारी मेळटली, असो विस्वास खासदार फ्रान्सीस सार्दिन हांणी उक्तायला.

आपूण उमेदवारी खातीर इत्सूक आसलो, तरी आपूण काँग्रेसीचो वावुरपी आसा. पक्ष जो कितें निर्णय घेता तो आपणाक मान्य आसतलो, अशें विरियातो फर्नांडीस हांणी सांगलें.

फाटले खेपे उत्तर गोंयांत आपणे वेंचणूक लडयिल्ली. हे खेपो दक्षीणेंत लडपाची म्हजी आस्त आसा, अशें गिरीश चोडणकार हांणी सांगलें.

उमेदवारी विशीं हांवेन प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांचे कडेन चर्चा केल्या. दिल्लींत हांवेन खंयच्याच फुडाऱ्याची भेट घेवंक ना, अशें अॅड. रमाकांत खलप हांणी सांगलें.

पक्षान आतां नव्या मुखामळांक संद दिवपाक जाय. उमेदवारी विशीं म्हाका विस्वास आसा, अशें विजय भिके हांणी सांगलें. भाजपा आड कोण खरायेन लडो दिवपाक शकता? ताचो विचार आयचे बसकेंत जातलो.