इंधनाचो दर उणो करप भाजपाचो एक स्टंट

बायणा वास्को आयोजीत फुकट होमिओपॅथीक वैजकी शिबिरांत उलयतना मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार. वांगडा नजिर खान आनी हेर मानेस्त. (मिलिंद काकोडकार )

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संकल्प आमोणकार: बायणा फुकट होमिओपॅथीक वैजकी शिबिराचें उक्तावण

मुरगांव: इंधन आनी हेर गजालींचो दर उणो करप हो फकत एक स्टंट. येवपी वेंचणूक लक्षांत घेवन हें नाटक रचलां. भाजप सरकारान केल्लो हो देखावो. तशेंच पंचायतीचें प्रभाग आरक्षण सामकें जावंक ना जाल्यार रस्त्यार येतले. अशी शिटकावणी दितना गोंयांत दुसर्‍या राजभवनाची गरज ना. दुसरें राजभवन उभारपा मदीं कितेंय तरी गुपीत लिपिल्ल्याची टिका मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी केली.

       बायणा फुकट होमिओपॅथीक वैजकी शिबिराचें उक्तावण केल्या उपरांत आमदार आमोणकार पत्रकारां कडेन उलयताले. 

लोक संघर्श करता आनी सरकारान सुरू केल्ल्या खूबश्या येवजण्यांचो तांकां लाव मेळना. वर्सान वर्स प्रलंबीत आशिल्लो शिक्षणीक कर्ज, लाडलीलक्ष्मी, गृहआधार अश्या खूबश्या येवजण्यांचो लाव मेळना. थळाव्या लोकांकूय फायदो मेळना. सरकारान हालींच नवें राजभवन उबारतले अशें जाहीर करून ताचो बुन्यादी फातर 30 मे दिसा राष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं बसयतले. नव्या राजभवनाचें कितें करतले आनी ताचो कोणाक फायदो जातलो. आमकां दुसर्‍या राजभवनाची गरज ना. सध्याचें राजभवन हॉटेलाक दिवपाचो छुपा अजेंडा आसूं येता. लोकांक येवजण्यांचो लाव मेळप गरजेचें आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. सध्याच्या राजभवनचो व्हड इतिहास आसा. अरबी दर्याच्या देखाव्या सयत गोंयची सगळ्यांत सोबीत ही हॅरिटेज इमारत आसा. हॅरिटेज इमारतींत सरकार हस्तक्षेप करून ढवळाढवळ केल्ल्याचो आरोप आमोणकार हांणी केलो. 

वास्कोची पालिका इमारत एक हॅरिटेज वास्तू आशिल्ली. ती आतां नश्ट जाल्या. दुरुस्तीच्या नांवा खाला करोडांनी रुपयांचें पुरातन फर्निचर आनी लाकूड थंयच्यान नाच्च जालां तें आपणें पळयलां. असल्या इमारतींचें फकत सुतनीकरण करप, दुरुस्ती न्हय. वायट गजाल म्हय्यार पालिका इमारतीक गळटी लागिल्ल्यान मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष ठेकेदाराक दोश दितात. हें सामकें बेजबाबदार आनी चुकीचें विधान आशिल्ल्याचें आमोणकार हांणी म्हणलें.

मजगतीं, आयज घेतिल्ल्या होमिओपॅथीक वैद्यकीय शिबिरा विशीं तांणी म्हणलें, आपलें हें पयलें वैजकी शिबीर आनी आपल्या लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. हें येसस्वी शिबीर जालां. आपणें प्रत्येक स म्हयन्यांनी सगळ्या प्रभागांनी वैजकी शिबीर घेवपाचो निर्णय घेतला, अशें आमोणकारान म्हणलें. 

हाजीर आशिल्ल्या डॉक्टरांचें तशेंच ह्या शिबिराचो लाव घेवपी सगळ्या नागरिकांचे आमोणकार हांणी उपकार मानले. 

       मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार आनी मुरगांव नागरीक, आनंदा मायोस होमिओपॅथी आनी वेलनेस सेंटर वास्को हांच्या जोड पालवान हाउसिंग बोर्ड कॉलनी बायणा वास्को आयोजीत फुकट होमिओपॅथीक वैजकी शिबिरांत तज्ञ डॉक्टरांकडल्यान समुपदेश, फुकट सल्ले, फुकट वखदां उपचार केले. ह्या शिबिरांत होमिओपॅथी डॉ. प्रीती चौधरी, डॉ. सुभाष राव (माता-बाल आरोग्य सेवा केंद्र) आहार आनी भलायके विशीं सल्लो दिलो. तशेंच होमिओपॅथीक डॉ. योगेश देसाय आनी हेर डॉक्टरांनी वखदां, आहारा, योगा विशीं समुपदेशन केलें. तशेंच समाज कार्यकर्ते गजानंद कामत, कुमार शर्मा ह्या शिबिराक हाजीर आशिल्ले. ह्या शिबिराचें उक्तावण मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांचे हस्तुकीं जालें.

तात्पुरती उणी केल्ली किंमत चड काळ तिगची ना

सगळ्या वस्तुंच्या किंमतीची पयलीच वाड जाल्या. गॅस सिलींडराची किंमत 360 वेल्यान 1000 रुपयांच्या वयर गेल्या आनी काल सरकारान इंधनाची किंमत उणी करून राजकीय स्टंट केला. ही तात्पुरती उणी केल्ली किंमत चड काळ तिगची ना. पेट्रोल 60 रुपया आशिल्लें तें आयज 100 रुपयां वयर गेलें. सरकाराक जनतेचें इतलें पडलां जाल्यार इंधनाचें मोल परत 60 रुपयांचेर हाडून दाखया. अशें केल्यारूच आमी मानतले सरकारान लोकांचें बरें चिंतूनूच हो दर सकयल हाडला. ना जाल्यार ही दर वाड अदानी आनी जिंदाल ह्या कंपनींच्या स्वार्था खातीर आसा अशें आमोणकार हांणी म्हणलें.