इंदू गेरसप्पेक ‘मथायस कुटम’ कविता पुरस्कार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मंगळुराच्या कविता ट्रस्टाचो 2022 व्या वर्साचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार बेंगळुरांत रावपी इंदू अशोक गेरसप्पे हांकां फावो जाला. हो पुरस्कार 8 जानेवारीक केरळांतल्या कासर‌गोड जिल्ल्याच्या बेळांत जांवपी सतराव्या कविता फेस्ता निमतान तिका भेटयतले.
जून 1941 त जल्मल्ली इंदू गेरसप्पे. तिचो आजो कार्कळचो. शंभर वर्सां आदीं गोंयांत तेलाचो, तांदळाचो, आयस्क्रीमाचो वेपार करतालो. तिचो बापूय जल्मल्लो गोंयांत. आवय मंगळूर‍ची. इंदू जल्मल्ली मंगळुरांत तरी, दोन वर्सांची आसतानाच आवय सर‌ल्ल्यान तिची वाडावळ गोंयच्या मडगांवांत जाली. धा वर्सांची आसताना पंचगणींत आनी उपरांत मुंबयंत ती रावली. मुंबयच्या एल्फिन्स्टन कॉलेजी थावन बी. ए. केलें. लग्ना उपरांत बंगालांत थोडो काळ आसली तरी, मुंबयक येवन 20 वर्सां शिक्षक म्हूण तिणे वावर दिलो. आतां ती बेंगळुरांत आपल्या पती आनी धुवे सवें रावता.
इंदू गेरसप्पेन कोंकणी, इंग्लिशींत कविता बरयल्यात. तिच्यो काणयो तशेंच हेर बरपां फेमिना, ईव्स विकली, इल्स्ट्रेटेड वीकलींत उजवाडाक आयल्यांत. हिंदीं भाशेंत तिणें बॅले रचल्यात. मुंबय दूर‌दर्शनाचेर सभार काळाच्या संघर्शा उपरांत आदी मर्झबान हांच्या सहकारान कोंकणी कार्यक्रम तिणें सादर केल्यांत. मांडो आनी धालो कार्यक्रमूय दिल्यांत.
बिंब प्रकाशनान तिचें कवितेचें पुस्तक ‘संकल्प’ पर्गट केलां. ह्या पुस्तकाक गोंय कोंकणी अकादेमीचो पुरस्कार लाभला. तिच्यो कविता बिंब, जाग, रितू तशें हेर नेमाळ्यांनी आयल्यात. भुरग्यां खातीर‌य तिणें लिखाण केलां. इंदू गेरसप्पेचे तीन काव्यसंग्रह प्रकाशनाचे वाटेर आसात.
मेरीट फ्रैट सिस्टम्स दुबय – हे कंपनीचे मॅनॅजींग डायरेक्टर जोसफ मथायस हांणी मंगळूर लागसारच्या कुप्पेपदवुंत आसच्या आपल्या कुटुंबाच्या नांवार स्थापीत केल्लो हो पुरस्कार फाटल्या १४ वर्सांनी कर्नाटक, गोंय, केरळ तशेंच महाराष्ट्रांतल्या १४ कवींक मेळ्ळा.