इंडोनेशियांत फुटबॉल मॅची मजगतीं जाल्ल्या हिंसाचारांत 174 जाणांक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
जावाः इंडोनेशियांत पूर्व जावा वाठारांत फुटबॉल मॅची मजगतीं जाल्ल्या हिंसाचारांत 174 जाण मेले आनी 180 परस चड  लोक गंभीर जखमी जाल्यात. पुलिसांनी ही म्हायती दिली.
रॉयटर्स हे खबरां संस्थेन दिल्ले म्हायती प्रमाण अरेमा एफसी आनी पर्सेबाया सुराबाय हाचें मदीं फुटबॉल मॅच रंगल्ली.  ही मॅच पर्सबाया सुराबाय पंगडान अरेमा पंगडाक 3-2 अशे हारोवन जिखली. ताका लागून तिडकल्ल्या  अरेमा एफसी पंगडाच्या समर्थकांनी मैदानार येवन गोंदोळ घालपाक सुरवात केली. तांकां आमडावपाक पुलिसांनी दुकां धुवोर सोडलो आनी फुटबॉल मोग्यांनी हेवटेन तेवटेन पळपाक सुरवात केली.
हांगा लागून खेटाखेट जाली आनी तातूंत 174 जाणांक आपले जीव वोगडावचे पडले. जखमी जाल्ल्यांचेर हॉस्पिटलांनी उपचार सुरू आसात. हे धपको दिवपी घडणुके उपरांत इंडोनेशिया बीआरआय लीग सर्तीतल्यो सगल्यो मॅची एक सप्तका खातीर फुडें धुकल्ल्यात. घडणुकेची पुलिसां वरवीं चवकशी सुरू केल्या.