इंडिया आघाडी केंद्रांत सत्तेवर येवपाची गरजः व्हेन्जी व्हिएगश

सांगें हांगा कोनसो बसकेंत उलयतना आमदार व्हेन्जी व्हिएगश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
सांगेंः सध्या देशांतल्या हुकूमशहा सरकाराच्या विरोधांत सगले विरोधी पक्ष इंडिया आघाडेच्या बावट्या खाला एकठांय आयल्यात. फटीचीं आस्वासना दिवंन सत्तेर आयिल्ल्या भाजपा सरकार सगल्या मळार अपेशी थारलां. परत अशें तरेचें सरकार देशांत नाक असो विचार करून लोकशाय वाटावपा खातीर इंडिया आघाडेक केंद्रांत सत्तेर हाडपाची सामकी गरज आसा, अशें बाणावलीचे आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेन्जी व्हिएगश हाणे सांग्यार एके कोनसो बसकेंत उलयतना सांगलें.
देशांत बदल घडोवन हाडपा खातीर इंडिया आघाडेक सत्तेर हाडपा खातीर आतां दरेका राज्यांत मतदारां मदीं जाग्रुताय जावपाक लागल्या. शेतकारांच्या उत्पादनांक फावो तितलो दर  दिनात, म्हारगाय वाडत आसा. सरकारी एकाधिकारशायेचेर उलयल्यार ईडी आनी पुलिसांक फाटल्यान  लायतात. आवाज चेंपून वडोवपाचो व्हो  प्रकार बंद करपा खातीर इंडिया आघाडे बगर पर्याय ना. केंद्रांतल्या भाजपा सरकाराक घरा धाडपा खातीर मतदारांनी तयार  रावपाक जाय अशें तांणी सांगलें.
इंडिया आघाडेक तेंको दिवपा खातीर आम आदमी पक्षा वतीन सांगें मतदारसंघात जाग्रुताय करपा खातीर ही कोनसो बसका घेतिल्ली. पुराय देशांत इंडिया आघाडी सत्ताधारी भाजपा आड लोक जाग्रुताय करता. गोंयकारांनो जागे जायात ही आमची घोशणा आसा अशें सांगें मतदारसंघातल्या आप मंडळाचो मुखेली अभिजीत देसाय हाणे सांगलें. अब की बार चार सौ पार ही भाजपाची घोशणा आसा. ही फळादीक जावपाक जायना जाल्यार लोकांनी एकठायं येवन भाजपा आड मतदान करपाक जाय अशें ताणे फुडें सांगलें. बसकेक सांगें आम आदमी पक्षा मंडळ अध्यक्ष मिल्टन फर्नांडीस, संदीप नायक, काँग्रेस पक्षाचे जितेंद्र नायक हाजीर आशिल्ले.